Alert Online 2020

Voor een Cybersecure Nederland

Alert Online is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cybersecure te laten handelen. Wil je meer weten over wie er mee doen met de cybersecuritymaand?
Ga naar Alert online

Oktober is Cyber Security Month

In de maand oktober vraagt de campagne Alert Online aandacht voor cybersecurity. De kracht van de campagne Alert Online is dat dit gebeurt met partners. Alle partners van Alert Online worden opgeroepen om evenementen, trainingen en oefeningen te organiseren die cybersecurity onder de aandacht brengen voor hun medewerkers, klanten en hun directe omgeving; en die onder vlag van Alert Online aan te bieden. Hier* vind je een overzicht van alle activiteiten. 

Veilig internetten is samen met het Digital Trust Center de kennispartner van Alert Online.

Voor alle informatie over cybercrime en hoe je zelf daartegen kan beschermen verwijst Alert Online naar Veilig internetten of Digital Trust Center.*

Het DTC heeft als missie om 1,8 miljoen Nederlandse bedrijven weerbaarder te maken tegen toenemende cyberdreigingen. Alles van zzp'ers tot en met het grootbedrijf. Dit zijn alle bedrijven in Nederland die tot de niet-vitale sectoren behoren. Vitale sectoren, zoals banken, telecom-, energie-, en waterbedrijven, hebben het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als samenwerkingspartner binnen de Rijksoverheid.

Op Veilig internetten vind je tips, tricks en praktische stap voor stap uitleg over wat je kan doen en laten om veilig te internetten. We geven je tips hoe je veilig kan omgaan met je online privacy, hoe je veilig gebruik kan maken van wifi en wat je kan doen en laten op sociale media. Ook vind je er uitleg over hoe je kinderen kan helpen veilig online te zijn. Deze site is bedoeld voor iedereen met vragen over veilig gebruik van internet.

Hoe kan jij zorgen voor je eigen online veiligheid?

Oefenen.nl en de InternetHelden

Een belangrijk thema van de cybersecuritymaand 2020 was 'oefenen'. Door vaak te oefenen leren we wat we zelf kunnen doen voor onze cybersecurity.

Oefenen.nl

Op 1 oktober wordt het programma 'Klik en Tik. Veilig online* van Oefenen.nl gelanceerd. Dit programma is ontwikkeld voor (jong)volwassenen die al wel de weg weten op internet, maar onzeker zijn of ze dat op een veilige manier doen. Het gaat vooral over bewustwording en vertrouwen krijgen.

De InternetHelden

De InternetHelden* leert jongeren uit de onderbouw van het voorgezet onderwijs de basisprincipes van digitaal burgerschap en online veiligheid. De lespakketen zijn samengesteld door Bureau Jeugd &Media, Safer Internet Centre en Google. Voor het maken van de lessen is samengewerkt met docenten en deskundigen. Voor de de cybersecuritymaand is een nieuw lespakket samengesteld over veilig delen op social media. Wat deel je wel en wat beter niet.

*Door op de links te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.