21e editie Jaarcongres ECP: Het verhaal van digitaal: beweging & verbinding

16-10-2018

Op donderdag 15 november vindt het 21e Jaarcongres ECP plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Thema van dit jaar is: 'Het verhaal van digitaal: beweging & verbinding'. Er is bijzondere aandacht voor de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en voor de impact van Artificial Intelligence en de kansen en opgaven die daaruit voortvloeien voor de economie en de samenleving.

Artificial Intelligence Impact Assessment
De technologische ontwikkelingen en de snelheid waarmee ze onze economie en maatschappij transformeren raken iedereen. ECP wil handvatten en denkrichtingen bieden om die transformatie te vertalen in een kansrijke en betrouwbare samenleving. Zo wordt er samen met deelnemers van ECP geschreven aan een Artificial Intelligence Impact Assessment, een instrument dat voor organisaties die besluiten AI te gaan inzetten de relevante juridische en ethische vragen stelt om zo verantwoord met AI om te gaan. Het AI Assessment bestaat uit een stappenplan en gedragscode en wordt op het Jaarcongres ECP gelanceerd.

Visiedocument ‘Het verhaal van digitaal. Samen vormgeven aan onze digitale samenleving’
Tevens lanceert ECP haar visiedocument ‘Het verhaal van digitaal. Samen vormgeven aan onze digitale samenleving’. Aan de ene kant brengt digitalisering steeds nieuwe technologieën voort, aan de andere kant is digitalisering de fase ingegaan van brede toepassing. In elk domein vinden structurele veranderingen plaats en moeten we zorgen de randvoorwaarden op orde te hebben. In dat speelveld biedt ‘Het verhaal van digitaal’ een samenhangend beeld. 

Sessies
Na de plenaire opening zijn er 28 sessies over onderwerpen zoals Ethiek en Kunstmatige Intelligentie, Hackers, Blockchain en de toekomst en (big) data in Zorg en Energie. Het hart van het netwerkplein wordt ingenomen door de technologie-kunstexpositie waar jonge kunstenaars en nieuwe makers vanuit verbeeldingskracht, onderzoek of fascinatie laten zien waar technologische ontwikkelingen nieuwe vragen opwerpen of juist mogelijkheden creëren. In het politiek café gaan kamerleden, vertegenwoordigers van gemeenten, branchevereniging Nederland ICT en jongeren van de Digiraad met elkaar in debat over de implementatie van de digitale strategie in de samenleving.

Highlights uit het programma

  • 10.35 uur: staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) geeft haar visie op de implementatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.
  • 10.45 uur: Peter-Paul Verbeek (hoogleraar Filosofie van techniek en voorzitter van de ECP-werkgroep technologie en ethiek) gaat in op de vraag hoe technologie op een ethisch verantwoorde manier kan worden ingevoerd.
  • 16.05 uur: minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) brengt de gezamenlijke aanpak van online kindermisbruik aan de orde. Samen met vertegenwoordigers spreekt hij over de samenwerking en het resultaat. Een voorbeeld van privaat-publieke samenwerking op een belangrijk thema in onze samenleving.
  • 16.20 uur: Rob van Gijzel (ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition) spreekt over het samenbrengen van de top van het bedrijfsleven en bestuurlijk Nederland om de introductie van blockchain toepassingen in Nederland te versnellen.
  • 16.50 uur: uitreiking van de Icarus Award, dé prijs voor jonge kunstenaars die werken op het snijvlak kunst en technologie, door Tineke Netelenbos (voorzitter ECP).

Het complete programma is te vinden op www.ecp.nl/jaarcongres.