Advies installatie patches Citrix ADC en Citrix Gateway servers

21-01-2020

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gaf op 17 januari 2020 een advies aan bedrijven, instellingen en overheidsinstanties aan om Citrix ADC en Citrix gateway servers uit te schakelen. Dit advies is nog altijd actueel. Op zondag 19 januari 2020 zijn vanuit Citrix Patches beschikbaar gesteld voor twee van zeven kwetsbare softwarepakketten. Voor de versies 11.1 en 12.0 adviseert het NCSC om deze patches te installeren. In dit bericht van het NCSC lees je hier meer informatie over. 

Voor de overige versies wordt eind deze week een update verwacht. Het NCSC benadrukt dat je bij het ondernemen van acties die de negatieve effecten verminderen of wegnemen (mitigerende maatregelen) in alle gevallen moet uitgaan van een risicoafweging van de eigen organisatie.