Alert Online trapt European Cybersecurity maand af

19-09-2019

Oktober is de Europese Cybersecurity Maand; vanuit de Europese Unie en de verschillende Europese overheden wordt deze maand extra aandacht voor cybersecurity gevraagd. Dit  wordt traditiegetrouw door Alert Online afgetrapt met de jaarlijkse Alert Online Kick-off, dit jaar op donderdag 26 september. 

Tijdens de Alert Online Kick-off 2019 zijn alle partners van Alert Online welkom bij de opening van de European Cybersecurity Month. Tijdens deze middag zijn er verschillende sprekers van de overheid en het bedrijfsleven aan het woord over digitale veiligheid. Alle partners van Alert Online* kunnen zich aanmelden voor dit interessante programma. 

Het is in ieders belang om te zorgen voor een cyberveilig Nederland en daarmee voor een veilig internet voor iedereen. Dat kan alleen als we daarin samenwerken. Bedrijven zijn gebaat bij een veilige omgeving waarin hun klanten diensten kunnen afnemen of waarin werknemers kunnen werken. Burgers willen veilig met de overheid, het bedrijfsleven en hun medeburgers kunnen communiceren. Omdat er steeds meer digitaal gebeurt, is de kans dat daar misbruik van gemaakt wordt ook groter.  In de cybersecurity maand werken alle partners samen om allerlei activiteiten rondom cybersecurity te organiseren om zo elkaar en alle Nederlanders te informeren en te attenderen op het veilig gebruik van internet.  

Veiliginternetten.nl draagt haar steentje bij door gedurende het hele jaar antwoorden en oplossingen te tonen voor vragen en problemen op het gebied van veilig internetgebruik.