Campagne Veilig Zakelijk Internetten: gratis hack voor ondernemers

18-08-2015

Hacker test cybersecurity mkb-bedrijven

'Heb jij als ondernemer de beveiliging van de computers, tablets en smartphones in jouw bedrijf op orde? En zijn je wifi-netwerk en servers voldoende beschermd?' MKB-Nederland biedt ondernemers de kans de veiligheid van hun digitale bedrijfsomgeving door een hacker op de proef te laten stellen en te tonen waar de digitale deuren open staan. Zo kunnen ze zich beter tegen cybercriminaliteit beschermen. 'Het aantal cyberslachtoffers onder ondernemers moet in 2015 omlaag', vindt MKB-Nederland.

Veilig Zakelijk Internetten
MKB-Nederland wil bedrijven ondersteunen bij het beter beveiligen van hun digitale werkomgevingen tegen cybercriminaliteit. Daarom start ze, in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), de campagne Veilig Zakelijk Internetten. Veilig Zakelijk Internetten is een samenwerking tussen MKB-Nederland, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, DNG, het Verbond van Verzekeraars, ThreadStone, KPN en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De samenwerking beoogt mkb-ondernemers bewust te maken van de impact van cybercrime op hun onderneming en ze te informeren over hoe ze zich beter tegen cybercrime kunnen wapenen. Veiliginternetten.nl - een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, ministerie van Economische Zaken en ECP - biedt het basisplatform voor Veilig Zakelijk Internetten.

Bedrijfsscan levert inzicht
Als onderdeel van de campagne wordt bedrijven uit vijf geselecteerde regio’s de kans geboden de veiligheid van hun digitale werkomgeving te analyseren. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden voor een professionele 'vulnaribility scan', een test waarbij een hacker kwetsbare plekken in de IT-omgeving van een ondernemer blootlegt. Deelnemers vullen eerst een in samenspraak met TNO opgestelde vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk welke digitale deuren van het bedrijf mogelijk nog open staan. Het gaat daarbij om zaken die invloed hebben op de bedrijfsvoering als ongenode gasten digitaal het bedrijf binnendringen.

Veiligheidsrapportage
Vervolgens neemt een aan de campagne verbonden ’social’ hacker het bedrijfsnetwerk van de deelnemer op afstand onder vuur. Hij mikt daarbij op de URL, het IP-adres en/of de mailserver van het bedrijf. De resultaten van deze professionele hack en de antwoorden op de vragenlijst worden geanalyseerd door een team van experts. Binnen een paar dagen ontvangt elk bedrijf een uitgebreide rapportage over de bevindingen en krijgt de ondernemer een persoonlijke telefonische toelichting. Deelnemers krijgen waar nodig ook de beschikking over verschillende cybersecurity-middelen om de bestaande situatie te verbeteren. In geval van een urgente situatie staat er een team klaar om deze problemen direct aan te pakken of hierbij hulp te verlenen.

Roadshow
'Het aantal cyberslachtoffers onder ondernemers moet in 2015 omlaag', vindt MKB-Nederland. Vanaf september gaat de campagne Veilig Zakelijk Internetten daarom ook met een speciale bus het land in. Op verschillende plaatsen gaat een team van experts samen met lokale ondernemers, bestuurders en media in gesprek over betere beveiliging van bedrijven tegen cybercriminaliteit. Exacte data en locaties worden medio augustus bekend gemaakt. De volgende regio’s doen mee: Noord Holland, Limburg, Gelderland, Utrecht en Amsterdam.

Aanmelden voor deelname
Ondernemers die de kans willen grijpen hun cybersecurity helemaal op niveau te brengen, kunnen zich vanaf 18 augustus 2015 gratis aanmelden voor deelname aan de bedrijfsscan.