Eerst checken, dan klikken. Juist nu

16-04-2020

 

Vandaag herhalen de convenantpartners van de campagne 'Eerst checken dan klikken' hun boodschap; Herken en voorkom phishing. Eerst checken, dan klikken. 

Fraudehelpdesk, één van de convenantpartners, is op 9 maart jl. gestart met een valse e-mailcheck; tot 15 april zijn er in totaal 22.749 verdachte mails gemaild. Om een totaalbeeld te krijgen, hieronder een overzicht van de meldingen in de afgelopen maanden:

Maand

Via callcenter

Via verkort meldformulier

Oktober 2019

3.790

5.110

November 2019

2.224

4.567

December 2019

3.225

2.816

Januari 2020

3.671

2.595

Februari 2020

3.052

3.494

Maart 2020

3.511

7.306

April (t/m 6 april)

791

828

Er is dus een duidelijke toename te zien in het totaal aantal meldingen in maart. De verkorte meldingen zijn vooral nep-mails en sms’jes namens de Belastingdienst (‘spooknota’s’) en WhatsApp-fraude (de zogenaamde bekende die om hulp vraagt i.v.m. een betaling die dringend gedaan moet worden).Valse e-mails die wel echt direct gerelateerd zijn aan corona zijn e-mails die zogenaamd door je bank verstuurd zijn waarin je via een link een virusvrije bankpas moet aanvragen.

De totale toenamevan het aantal meldingen bij  Fraudehelpdesk zit niet zozeer in de meldingen waarin het coronavirus wordt gebruikt als onderdeel van de truc. Tanya Wijngaarde van Fraudehelpdesk zegt hierover het volgende: “We kunnen ons wel voorstellen dat de huidige situatie een rol kan spelen in een toename van meldingen over bepaalde fraudevormen”. Zij noemt de volgende redenen:

  • Mensen zien elkaar niet of minder, dus contact (en daarmee ook een betaalverzoek) via bijvoorbeeld WhatsApp is minder verdacht (en is misschien ook minder makkelijk te controleren).
  • Mensen die normaal gesproken niet online shoppen (en dus onervaren zijn), doen dat nu wel.
  • Mensen zijn mogelijk angstiger dan anders en reageren daarom sneller (denk aan phishing- of betaallinks, maar ook de aankoop van mondkapjes, desinfecterende middelen en zelftests)

Daarom waarschuwen de convenantpartners van ‘Eerst checken, dan klikken’ nu gezamenlijk alle Nederlanders: Wees bedacht op e-mails van onbekende afzenders en let extra op als in een e-mail:

  • gevraagd wordt om in te loggen;
  • gevraagd wordt om snel te reageren;
  • gevraagd wordt om geld.

 Herken en voorkom phishing. Eerst checken, dan klikken.

https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/