Jongeren leren nepnieuws herkennen

18-06-2019

Nepnieuws staat centraal in de nieuwe les van het gratis Online Masters-lesprogramma dat VodafoneZiggo aanbiedt aan scholen. Dit is de 17e les die aan het programma wordt toegevoegd. Sinds januari 2018 hebben 246.300 kinderen een les van Online Masters gevolgd.

De digitale wereld verandert snel en VodafoneZiggo wil dat iedereen, jong en oud, hieraan kan deelnemen. Jongeren zijn zeer actief op online platformen en juist daar komt nepnieuws vaak voor. Digitalisering heeft gezorgd voor een enorme toename aan informatie. Feiten en fictie zijn soms moeilijk te onderscheiden. Het aannemen van 'fake news' als waarheid kan negatieve gevolgen hebben. Het telecombedrijf heeft daarom besloten om dit onderwerp op te nemen in het lesmateriaal. De nieuwe leerstof is vanaf 18 juni beschikbaar op Online Masters*

Nepnieuws is onderdeel van de module Social Master uit het gratis lesprogramma Online Masters, bestemd voor de bovenbouw in het primair onderwijs en de onderbouw in het voortgezet onderwijs. Er is een focus op vier thema’s: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig online en bewust online. Bij ieder thema komen professoren, vloggers en andere experts aan het woord. De leerlingen gaan met de aangeboden skills aan de slag om zo hun talent te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken. Ook leren ze hoe ze zich veilig en bewust in de digitale wereld kunnen begeven. 

Het lesprogramma is ontwikkeld door VodafoneZiggo met medewerking van Netwerk Mediawijsheid en ECP/Veiliginternetten.nl. 

 

 

*Door op de links te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.