'Laat digitale kansen kind niet afhangen van thuissituatie'

09-10-2015

Remco Pijpers van stichting Kennisnet geldt als één van de experts van Nederland op het gebied van jeugd en digitale media. Met Veilig internetten praat hij over het belang van digitale geletterdheid voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. 

Je werkt bij stichting Kennisnet en bent onder meer verantwoordelijk voor Mijn Kind Online. Wat doen jullie precies?
'Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs & ict. We zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur en delen onze kennis met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het onderwijs kan bij ons terecht voor ondersteuning bij de inzet van eigentijdse leermiddelen, het slimmer organiseren van het onderwijs en 21ste-eeuwse vaardigheden.
Mijn Kind Online is onderdeel van Kennisnet, en richt zich op het verzamelen van kennis over wat jeugd doet met digitale media. Via de website van Mijn Kind Online wordt die kennis vertaald in adviezen voor scholen en ouders. Ook over digitale kwaliteit voor kinderen: wat is goed, wat kan beter? Belangrijk is dat alle kinderen de kans te krijgen digitale media in te zetten voor hun eigen ontwikkeling en welzijn én dat van anderen.'

Wanneer is je eigen interesse in digitale media ontstaan?
'Al sinds de jaren negentig ben ik gefascineerd door de mogelijkheden van digitale media en geboeid door wat kinderen hiervan vinden. Naarmate ik hier langer als journalist over schreef, werd ik steeds meer een specialist op dit terrein en groeide mijn overtuiging dat alle kinderen gelijke digitale kansen moeten krijgen. Maar dit gaat niet vanzelf en zodoende ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de ontwikkeling van én het adviseren over digitale media. Dit bracht mij ertoe in 2004 te starten met Mijn Kind Online, toen nog als zelfstandige stichting. In 2014 wilde we meer focus op onderwijs. Daarom ging Mijn Kind Online samen met stichting Kennisnet, volledig publiek gefinancierd.'

Waar begint het creëren van gelijke digitale kansen?
'Uit onderzoek blijkt dat het vooral van de thuissituatie afhangt hoe digitaal vaardig kinderen zijn. Kinderen met hoogopgeleide ouders, vooral op het VWO, gaan snel vooruit, terwijl kinderen op het VMBO en in het praktijkonderwijs stil blijven staan. Dat is een probleem. Dat zou moeten veranderen. Gelijke digitale kansen zouden niet moeten afhangen van hoe goed een kind het thuis heeft. De basisschool een belangrijk vertrekpunt om kinderen vertrouwd te maken met digitale media en ze zelf te helpen een stap verder te komen. Niet voor niets heeft het Platform Onderwijs2032 staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs net geadviseerd digitale vaardigheden deel te laten uitmaken van de kern van het onderwijs.'

Gebeurt dat al genoeg?
'Scholen zouden hier meer tijd en energie in kunnen steken want digitale geletterdheid is in deze tijd echt net zo belangrijk als leren lezen, schrijven en rekenen. Je zou het zelfs kunnen omschrijven als een nieuwe vorm van lezen en schrijven. Nu is het voor scholen ook lastig. Ze hebben het al druk genoeg. Bovendien is het voor scholen moeilijk te bepalen wat kinderen precies moeten leren. Er is geen leerlijn voorhanden. Gelukkig komt er steeds meer goede informatie voor scholen beschikbaar. SLO, net Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling, werkt daar aan. Zo werkt SLO digitale vaardigheden uit, met lesvoorbeelden waar scholen mee aan de slag kunnen.'

Het is geen hopeloze missie?
'Zeker niet. Kijk naar de vele individuele leerkrachten die bezig zijn. Zoals die leraar Frans in Tilburg die lesjes programmeren in het Frans* geeft. Hierdoor slaat hij twee vliegen in één klap: leerlingen leren code schrijven én stampen tegelijkertijd hun rijtjes Franse woorden. En zo veel meer scholen die werken aan mediawijsheid. Die groep gaat absoluut groeien.' 

Welke andere positieve ontwikkelingen signaleer je?
'Dat het bedrijfsleven steeds vaker gastlessen geeft op scholen waardoor jongeren zien welke opleidings- en carrièremogelijkheden digitale media bieden. En dan gaat het niet alleen om technische opleidingen en banen, maar ook om een toekomst als ontwerper, designer, verhalenbedenker, tekstschrijver of manager binnen een sector die met digitale media te maken heeft. Ook via de campagnes Geef IT Door en de Codeweek gebeurt veel.'

Meer info
Bezoek www.mijnkindonline.nl* en lees meer over wat Mijn Kind Online allemaal te bieden heeft. Wil je weten wat Kennisnet precies is en doet? Surf dan naar www.kennisnet.nl*.

*Door op de links met een sterretje te klikken, word je naar een externe website gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.