Nederlanders niet vertrouwd met digitale veiligheid van hun slimme apparaten

26-11-2019

Waarop letten bij aanschaf? Vier tips!

Den Haag, 21 november 2019 - Steeds meer Nederlanders maken gebruik van slimme apparaten, zoals op afstand in te stellen verlichting, smart tv’s, fitnesstrackers en speelgoed met internetverbinding. En met de feestmaanden voor de deur zullen nóg meer mensen dat doen. Maar weten we ook hoe ermee om te gaan? Volgens recent Kantar-onderzoek[1] en bijvoorbeeld een rapport van toezichthouder Agentschap Telecom[2]is er nog veel te winnen, zeker op het gebied van beveiliging. Voor de meeste slimme apparaten geldt dat de helft van de gebruikers ze niet hebben beveiligd. Met de campagne “Doe je Updates” stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat consumenten om hun slimme apparaten beter te beveiligen, bijvoorbeeld door software-updates altijd direct uit te voeren.

Leg je een groep Nederlanders de stelling voor dat slimme apparaten beveiligd moeten worden, dan is een ruime meerderheid (87%) het daarmee eens. Toch gebeurt dit lang niet altijd. Uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de gebruikers van onder andere smart tv’s, babyfoons, verlichting, smartwatches, slim speelgoed, digitale deurbellen en slimme thermostaten deze hebben beveiligd. Uit hetzelfde onderzoek komt ook naar voren dat Nederlanders die hun apparaten wel beveiligen, dat vooral doen door regelmatig software-updates uit te voeren. Die bevatten naast nieuwe functies vaak ook de laatste patches voor zwakke plekken in de software. Daarmee zijn software-updates essentieel voor alle slimme apparaten.

Bij aankopen voor de feestdagen is het goed om te weten of een slim apparaat goed beveiligd kan worden. 

Vier tips waar je op kunt letten bij de aanschaf van slimme apparaten:

  • Check of het apparaat automatisch updates krijgt. Zo niet, ga na of updates mogelijk en makkelijk te doen zijn.
  • Ga na hoe lang na aankoop de fabrikant de beveiliging van het apparaat ondersteunt. 
  • Ga na welke gegevens het apparaat opslaat en of die veilig worden bewaard. 
  • Informeer vooraf of de leverancier garanties biedt en bereikbaar is voor vragen over het product.

Kijk op veiliginternetten.nl/doejeupdates voor meer tips om slimme apparaten te beveiligen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[1] Het onderzoek “Slimme apparaten: bezit en beveiliging” is uitgevoerd tussen 24 en 30 mei 2019 door Kantar Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Aan de online vragenlijst namen 1.038 consumenten en 1.659 ondernemers deel. 

[2] Rapport over de digitale veiligheid van IoT-apparatuur: https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/09/25/rapport-digitale-veiligheid-van-iot-apparatuur*  

 

*De link opent automatisch in een nieuw tabblad.

 

Meer over dit onderwerp