Nederlanders overschatten hun kennis over digitale veiligheid

01-10-2020

Vandaag is de cybersecuritymaand gestart.

Oktober is de Europese cybersecuritymaand; vanuit de Europese Unie en de verschillende Europese overheden wordt deze maand extra aandacht voor cybersecurity gevraagd. Alert Online is de Nederlandse campagne gericht op cyberveiligheid. De partners van Alert Online organiseren verschillende activiteiten voor hun medewerkers, klanten en directe omgeving om cybersecurity onder de aandacht te brengen. In de agenda van Alert Online vind je een overzicht van alle activiteiten.

Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek Veilig Online 2020.

Ieder jaar wordt in opdracht van Alert Online een onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in hoe Nederlanders zelf denken over hun cybersecurity. Belangrijkste conclusie? Nederlanders overschatten hun kennis over de risico’s van hun digitale veiligheid. Uit het onderzoek blijkt dat er duidelijk verschil is tussen Nederlanders die écht goed op de hoogte zijn van de technische kanten van het internet en degenen die de digitale wereld omarmen als onderdeel van het sociale leven. 

De eerste groep deelt liever niet (te) veel informatie over zichzelf online, omdat ze goed op de hoogte zijn van wat er allemaal met persoonlijke data kan worden gedaan. De laatste groep is lang niet altijd op de hoogte van digitale risico’s of wil deze niet zien. Zij vinden het geen probleem om informatie over zichzelf online te delen. Deze veelgebruikers van bijvoorbeeld sociale media vinden discussies over privacy ingewikkeld, overzien daarvan de gevolgen niet en menen er dus geen last van te hebben. Ze gaan de risico’s van hun gedrag liever uit de weg en lopen dus relatief veel gevaar.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het thuiswerken als gevolg van corona een potentieel zwakke plek is voor bedrijven. Ondernemers en instellingen doen er meestal veel aan om de online veiligheid op orde te hebben, maar achter de voordeur worden door hun werknemers bijvoorbeeld lang niet altijd (bijna 1 op de 3 gevallen) wachtwoorden van routers of modems aangepast. Bovendien bevinden zich vaak andere, digitaal onveilige slimme apparaten in het thuisnetwerk.

Het volledige onderzoek, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van het ministerie van EZK, is hier te lezen.