Nieuwe privacywet: recht op dataportabiliteit

07-05-2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die vanaf 25 mei in de hele Europese Unie (EU) van toepassing is. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Voor burgers verandert er met de komst van de AVG ook veel. Een van die veranderingen is het recht op dataportabiliteit.

Het recht op dataportabiliteit, oftewel de overdraagbaarheid van persoonsgegevens, houdt in dat iedereen het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Dit maakt het makkelijker om gegevens door te geven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit kan overigens alleen met digitale gegevens. Het recht op dataportabiliteit geldt dus niet voor papieren dossiers.

Op de pagina 'Rechten van betrokkenen'* op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staat alle informatie rond het recht op dataportabiliteit overzichtelijk bij elkaar. Ook worden hier de andere rechten kort en bondig uitgelegd.

*Door op de links met een sterretje te klikken, word je naar een externe website gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.

Meer over dit onderwerp