Nieuwe privacywet: recht op vergetelheid

04-05-2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die vanaf 25 mei in de hele Europese Unie (EU) van toepassing is. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Voor burgers verandert er met de komst van de AVG ook veel. Een van die veranderingen is het recht op vergetelheid. 

Het recht op vergetelheid houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Het recht op vergetelheid is niet altijd van toepassing.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens* staat een overzicht van alle situaties waarin het recht van toepassing is. 

*Door op de links met een sterretje te klikken, word je naar een externe website gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.

 

Meer over dit onderwerp