Veiligheidsmonitor 2016: Jongeren vaker slachtoffer dan ouderen

01-03-2017

De Veiligheidsmonitor 2016 van het Centraal Bureau van de Statistiek laat opvallende verschillen zien in het slachtofferschap van cybercrime naar leeftijd. Jongeren blijken veel vaker slachtoffer te zijn dan ouderen.

Groep 15 tot 24 jaar vaker slachtoffer
In de leeftijdsgroep 15 tot 24 jaar is het aandeel met 16 procent slachtofferschap ruim drie keer zo groot als bij de 65-plussers. Van die laatste groep wordt ‘slechts’ 5 procent slachtoffer van cybercrime. Ook als het gaat om cyberpesten, scoort de leeftijdsgroep 15 tot 24 jaar slechter dan de oudere groep. Bij koop- en verkoopfraude en bij hacken doet de jongste groep het ook slechter, maar hier scoren ook de 25- tot 44-jarigen laag.

Identiteitsfraude
Een heel ander beeld komt naar voren als het gaat om identiteitsfraude. Hier zijn het juist de jongeren die minder vaak slachtoffer worden dan de andere leeftijdsgroepen.

Veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Veiligheidsmonitor 2016 is als pdf te downloaden op de website CBS.nl*.

*Door op de links met een sterretje te klikken, word je naar een externe website gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.