Week Tegen Pesten 2020

21-09-2020

Ieder jaar organiseert School & Veiligheid de Week Tegen Pesten voor scholen in het primair-, voortgezet- en het middelbaar beroepsonderwijs. Het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school staat in die week centraal. Dit jaar is gekozen voor een online campagne onder het motto ‘Samen aan zet’. Op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram verschijnen wekelijks berichten die relevant zijn voor iedereen met een hart voor sociale veiligheid in de klas. Via korte filmpjes wordt kennis gedeeld en worden tips gegeven om onderwijsprofessionals te ondersteunen bij het werken aan een veilige en positieve sfeer in de klas. Het aantal volgers uit het onderwijs is de afgelopen maand flink gestegen en ook het gratis (les)materiaal wordt nog meer dan andere jaren bekeken op de campagnewebsite www.weektegenpesten.nl.

Jeugdjournaal
Het Jeugdjournaal maakt een speciale uitzending over pesten. Hier kan je deze uitzending terugkijken.  

Meer informatie en lespakketten
Op Veilig internetten vind je meer informatie over wat je kan doen als jij of je kind digitaal wordt gepest. En je vindt er een overzicht van lespakketten over veilig internetten.

Meldknop.nl
Op Meldknop.nl staat een overzicht van instanties die je kunnen helpen als je online gepest wordt. Ook staan daar de links naar de politie om (eventueel anoniem) aangifte te doen.