Wetten en regels

Wetten en regels voor gebruik van digitale kanalen

Je bedrijf of organisatie moet zich houden aan diverse wetten en regels aangaande het gebruik van persoonsgegevens die je online verzamelt en verwerkt, je website en sociale media. Denk aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is vastgelegd hoe je moet omgaan met persoonsgegevens. Of de Telecomwet, waarin staat wat je allemaal moet doen en laten als je cookies gebruikt op jouw bedrijfswebsite. Op deze pagina vind je antwoord op vragen en problemen rond deze wetten en regels. De lijst met wetten en regels is lang en door deze website niet op te sommen, zorg er dus zelf voor dat je op de hoogte bent of raakt van de wetten en regels die op jouw bedrijf van toepassing zijn.