Nieuwe privacywet

Privacy beschermen van je kind

Is je kind jonger dan 16 jaar en wil hij of zij gebruikmaken van een online omgeving zoals sociale media of games? Dan moet je als ouder of wettelijke vertegenwoordiger de vraag krijgen van de aanbieder van de sociale media of games of je toestemming geeft dat de aanbieder de persoonsgegevens van je kind verwerkt voor commerciële doeleinden of voor het opstellen van zogenoemde gebruikersprofielen. Deze plicht staat in de privacywet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG). Organisaties die persoonsgegevens verwerken via bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of sociale media, moeten controleren en bovendien kunnen aantonen dat je die toestemming daadwerkelijk hebt gegeven. Lees op deze website meer over de privacywet.