Een van mijn leerlingen wordt online gepest

Leerlingen hebben op veel manieren online contact met elkaar. Denk aan Facebook en twitter en Whatsapp via de smartphone. Makkelijker dan in het echte leven roddelen ze daar over elkaar, halen grappen uit, pesten elkaar, sluiten elkaar uit (in bijvoorbeeld Whatsapp-groepen) verspreiden ongewenst foto’s en filmpjes en soms worden er zelfs haatcampagnes opgezet via sociale media. De gevolgen van pesten zijn groot en hoe langer het duurt voordat het pesten stopt, hoe groter de gevolgen voor je leerling. Ook kan het pesten negatieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de naam van je school. Als school of onderwijsprofessionals moet je actie ondernemen als er een leerling online gepest wordt.

Direct doen (of laten):

 • 5 acties om je leerlingen te beschermen tegen online pesten

  1. Steun de leerling
   Neem zijn/haar verhaal serieus en betrek hem of haar bij het nadenken over de oplossing: hoe gaan we dit doen?
  2. Ga naar www.meldknop.nl* 
  3. Op deze site staat veel informatie over online pesten en wat een leerling kan doen als het gebeurt. Je kunt hier ook vinden wanneer je naar de politie stapt als pesten uit de hand loopt. Ook vind je er contactgegevens van organisaties waar leerlingen/ouders (ook anoniem) terecht kunnen voor advies en hulp. Je kunt ook terecht op www.digitaalpesten.nl*.
  4. Download en installeer meldknop.nl op de computers op school
   Op www.meldknop.nl* kun je een speciale browserbutton downloaden. Deze knop of button is na installatie zichtbaar in de internetbrowser. Vertel leerlingen over deze knop. Zo is hulp bij vervelende ervaringen online voor leerlingen altijd makkelijk en snel toegankelijk.
  5. Maak online pesten bespreekbaar
   Leer leerlingen over goed gedrag op internet en omgangsvormen via sociale media. Maak duidelijk dat je (online) pesten niet tolereert en leg de aandacht op hoe met elkaar plezier kan worden gemaakt. Vergeet ook de ouders niet: organiseer een ouderavond over kinderen en sociale media en maak digitale omgangsvormen tot een belangrijk thema.
  6. Start het anti- pestprotocol
   In dit protocol staat welke maatregelen schoolleiding, leerkrachten, leerlingenraden, ouderraden en medezeggenschapsraden nemen om online pesten aan te pakken. Wellicht is online pesten daar al onderdeel van. Zo niet, dan is het hoog tijd dat dit eraan toegevoegd wordt. Op de website van het Centrum School en Veiligheid vind je meer informatie over het opstellen van een pestprotocol*. De website biedt ook een uitgebreid aanbod van protocollen, instrument, scholingsaanbod en methoden om pesten aan te pakken.

  *Door op de links te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad

  Heb je de acties uitgevoerd?

  Ja, dat heb ik gedaan
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit
 • Download brochures, boekjes en lessen

  Onderstaande brochures en boekjes bieden meer informatie over specifieke onderwerpen. Je kunt deze meteen openen, opslaan of uitprinten. Het getal achter de titel geeft aan voor welke leeftijdscategorie de informatie geschikt is.

  • Digitaal pesten*
   Pesten is van alle tijden. Bij digitaal pesten of cyberpesten heeft het terrein zich alleen verplaatst naar internet. Veel kinderen hebben ervaring met digitaal pesten. Door het bespreekbaar te maken, kan er meer begrip ontstaan tussen pesters en kinderen die gepest worden. Uiteindelijk kun je door te praten over goed gedrag op internet zorgen dat digitaal pesten niet uit de hand loopt. Dit boekje, bedoeld voor docenten en ouders, helpt daarbij.
  • Spelend leren: online zijn (4-8 jaar)*
   Het boekje helpt kleine kinderen spelenderwijs hun eerste stappen te zetten bij het ontwikkelen van hun digivaardigheden en digibewustzijn.
  • Sociale Media*
   Geeft niet alleen uitleg over het fenomeen en de belangrijkste sociale media, ook krijgen ouders tips over de wijze waarop zij hun kind het best op internet kunnen begeleiden en welke regels andere ouders hierbij hanteren.
  • Kinderen en online privacy*
   In deze brochure van Digibewust, Mijn Kind Online en Kennisnet worden ouders, jongeren en leerkrachten op weg geholpen met tips, informatie en advies.
  • WIJS De online wereld in*
   Het magazine 'WIJS De online wereld in' dat ouders helpt van kinderen tussen de 5 en 17 jaar bij de uitdagingen rond de mediaopvoeding van hun kinderen. Het magazine staat boordevol handige tips en deskundig advies van mediaexperts voor elke leeftijdsgroep. Zo wordt er advies gegeven over beeldschermtijd en over hoe het mediagebruik van pubers te managen. Ook bevat het informatie over de kansen en eventuele valkuilen van digitale media en biedt het een inkijkje in het digitale leven van andere gezinnen. De tweede editie van het magazine is gratis online beschikbaar via wijsmagazine.vodafonecampagnes.nl*. WIJS is een initiatief van Vodafone Nederland* in samenwerking met Mediawijzer.net*, Mijn Kind Online en Veilig Internetten.
  • The Web We Want: educatief handboek*
   Voor wat oudere kinderen (13-16 jaar) is the Web We Want* ontwikkeld. Dit educatieve handboek is ontwikkeld om met elkaar, opvoeders en leerkrachten het gesprek aan te gaan over onder andere het gebruik van online media en privacy. Kijk voor meer informatie op de speciale pagina's van Ziggo* waar veel informatie wordt gegeven over het bevorderen van digitale toegankelijkheid en vaardigheden, maar ook over het veilig gebruik van digitale producten en diensten. 
  • Interactieve les voor jongeren in groep 7 en 8*
   Het lespakket 'Slim online - safe & social'* is in 2015 vernieuwd en bedoeld om met leerlingen van groep 7 en 8 in gesprek te gaan over alle mogelijkheden van de online wereld en tegelijkertijd over de risico’s. Naast het nieuwe (gratis) werkboekje om in de klas te gebruiken is er een digitale les*. Dit is ook een laagdrempelig middel om als ouder op een leuke manier het gesprek met je kind aan te gaan over (social) mediagebruik. Het lespakket wordt aangeboden door Ziggo* en is ontwikkeld door Young Crowds en mede mogelijk gemaakt door Veilig Internetten en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.      
  • De Online E-safety Kit*
   De Online E-Safety kit is beschikbaar en gratis voor iedereen in Nederland te downloaden.
  • Denk na voordat je iets deelt*
   Een gids met tips van Facebook, MijnKindOnline (Stichting Kennisnet) en Veilig internetten. De handleiding bevat eenvoudige tips over het veilig online delen van persoonlijke informatie.
  • Digitale weerbaarheid: Safe & Social*
   Veiliginternetten.nl en Vodafone hebben het gratis lespakket Safe & Social* beschikbaar gesteld aan middelbare scholen. In dit lespakket staat digitale weerbaarheid centraal. Ook zijn er e-zines voor jongeren en ouders ontwikkeld. Het lespakket helpt jongeren bewust te maken van de impact van online gedrag en hen digitaal weerbaar maken.

  *Door op de links te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad

  Heb je meer informatie over veilig internet voor kinderen gelezen?

  Ja, dat heb ik gedaan
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit
 • Veiligheidscentrum Facebook

  In het Veiligheidscentrum van Facebook kun je onder andere een beveiligings- en privacycontrole uitvoeren. Maar je vindt er ook het Centrum ter preventie van pesten met informatie voor tieners, ouders en onderwijzers. En je vindt er onder andere video’s met uitleg over de tools die Facebook heeft ontwikkeld om de controle te krijgen over jouw ervaring op Facebook. Ook vind je hier veel tips en suggesties voor veilig en verantwoord delen. Het Centrum ter preventie van pesten is een plek voor tieners, ouders en onderwijzers die informatie zoeken om pesten te voorkomen en/of bespreekbaar te maken. Facebook heeft dit ontwikkeld in samenwerking met het Yale Center for Emotional Intelligence in 2013 en heeft dit met bijna 60 partners wereldwijd toegankelijk gemaakt.

  Bezoek het Veiligheidscentrum van Facebook* en kijk hoe je online delen, sociaal, leuk én veilig houdt.

  *Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad

  Heb je het veiligheidscentrum bezocht?

  Ja, dat heb ik gedaan
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit