Mijn dossier bij de AIVD opvragen

Als je denkt dat de AIVD (voorheen BVD) gegevens over je heeft, dan kun je daarin inzage vragen (een zogeheten inzageverzoek of 'aanvraag tot kennisneming'). Houdt er wel rekening mee dat de AIVD alleen informatie mag verstrekken die ouder is dan 5 jaar. Bovendien mag de AIVD informatie die ouder is dan 5 jaar niet verstrekken als de gegevens nog van belang zijn voor enig lopend onderzoek. Ook verstrekken ze geen gegevens die zicht geven op bronnen en werkwijzen of op persoonsgegevens van een ander. Bij je aanvraag tot kennisneming moet je een kopie meesturen van een geldig legitimatiebewijs van je zelf.

Direct doen (of laten):

 • Je dossier bij de AIVD inzien?

  Het is mogelijk om bij de AIVD gegevens op te vragen. Die kunnen gaan over jezelf, over een overleden naast familielid of over een bepaald onderwerp. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2002 bepaalt wat de AIVD je wel en niet ter inzage mag geven. Meer informatie en hoe je een inzageverzoek indient, vind je op de website van de AIVD*.

  *Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad

  Heb je je dossier opgevraagd?

  Ja, dat heb ik gedaan
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit