Mag ik een organisatie vragen welke gegevens van mij zijn verzameld en vastgelegd?

Ja, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heb je recht op inzage. Je mag een organisatie (publiek en privaat) dus vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens er van je verzameld en vastgelegd worden. De organisatie is verplicht hierop binnen vier weken schriftelijk of per e-mail te reageren. Je hoeft niet aan te geven waarom je inzage wilt.

Direct doen (of laten):