Mijn kind wordt online gepest

Meer dan 140.000 jongeren worden via telefoon of computer gepest (bron: CBS, januari 2020). Pesten op internet, cyberpesten, komt steeds vaker voor en gebeurt op verschillende manieren op sociale media, zoals Facebook, YouTube, Twitter en Instagram. Pestkoppen plaatsen bijvoorbeeld foto’s of video’s van je kind online. Vaak is de pestkop een bekende: 66% van de slachtoffers tussen de 15 en 25 jaar van cyberpesten, kent de dader (bron: CBS). Als je kind online wordt gepest, kun je als ouder een aantal dingen doen. 

Oplossing:

print
 • Acties om je kind te beschermen tegen online pesten

  • Steun je kind
   Neem het verhaal van de leerling serieus en betrek de leerling bij het nadenken over de oplossing: hoe gaan we dit doen? Wordt je kind door klasgenoten gepest, neem dan contact op met de school. Vinden de pesterijen op de voetbal- of hockeyclub plaats, vraag dan een gesprek met de trainer van je kind aan. Zijn het buurtgenootjes die je kind pesten ga dan in gesprek met de ouders. 
  • Ga naar www.meldknop.nl
   Op deze site staat veel informatie over online pesten en wat een kind kan doen als het gebeurt. Je kunt hier ook vinden wanneer je naar de politie stapt als pesten uit de hand loopt. Daarnaast vind je er contactgegevens van organisaties waar leerlingen/ouders (ook anoniem) terecht kunnen voor advies en hulp. Lees ook de Brochure Meldknop docenten en ouders (pdf). Je kunt bovendien terecht op www.pestweb.nl*.
  • Maak online pesten bespreekbaar
   Leer je kind over goed gedrag op internet en omgangsvormen via sociale media. Maak duidelijk dat je (online) pesten niet tolereert en leg de aandacht op hoe met elkaar plezier kan worden gemaakt.
   • Op de site www.itsuptoyou.nu* staat een interactieve film die als discussiestarter kan worden ingezet;
   • Gebruik www.opvoeden.nl* voor verhelderende antwoorden op heel veel opvoedingsvragen rondom kinderen en media
   • In het Veiligheidscentrum van Facebook* vind je het Centrum ter preventie van pesten, dat informatie biedt om pesten te voorkomen en/of bespreekbaar te maken. Je vindt er onder andere video’s met uitleg over de middelen die Facebook heeft ontwikkeld en veel tips en suggesties voor veilig en verantwoord delen. Facebook heeft dit ontwikkeld samen met het Yale Center for Emotional Intelligence in 2013 en heeft dit met bijna 60 partners wereldwijd toegankelijk gemaakt.

  *Door op de links te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad