Downloads voor Alert Online

Over deze toolkit

Deze toolkit is voor alle partners van Alert Online en biedt een aantal communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden om via de eigen kanalen te informeren over de Cybersecuritymaand. De toolkit bestaat uit: Alert Online logo's, video's, banners en het Cybersecurityonderzoek Veilig online.

Over Alert Online

Alert Online vraagt, samen met haar partners, aandacht voor de Cybersecuritymaand oktober. Dit maakt Alert Online een partnernetwerk waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen aandacht vragen met als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. 

Dit jaar is het thema van Alert Online 'Aan de slag!', in dit thema zit de ambitie om naast het vergroten van cyberbewustwording een stapje verder te gaan. Daarom moedigen we onze partners aan om gebruik te maken van de toolkit en Alert Online aan de slag te gaan!

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving faciliteert en organiseert Alert Online 2021 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in nauwe samenspraak met Veiliginternetten.nl en het Digital Trust Center.

Onderzoek naar de beleving van de digitale veiligheid in Nederland

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Digitale Economie, wordt ieder jaar een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de digitale veiligheid in Nederland.

Cybersecurity onderzoek Veilig Online

Iconen - _Alert Online - Feedback.png

Veilig Online 2021

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders over de gehele linie zich meer zorgen maken over hun online veiligheid dan vorig jaar. Een deel geeft zelfs aan dat de zorgen tijdens corona zijn toegenomen. Ook geven zij zichzelf gemiddeld een lager rapportcijfer dan voorgaand jaar als het gaat om het omgaan met online risico’s en daarmee ook het nemen van maatregelen.   

Cybersecurity onderzoek Veilig Online 2021 Lees de resultaten van het onderzoek Deelrapport Overheid Veilig Online 2021 Lees de resultaten van het deelonderzoek overheid Deelrapport Bedrijfsleven Veilig Online 2021 Lees de resulaten van het deelonderzoek bedrijfsleven
Iconen - _Alert Online - Feedback.png

Veilig Online 2020

De mate waarin Nederlanders ‘veilig online’ zijn, is op hoofdlijnen onveranderd in vergelijking met de voorgaande jaren. Op de volgende pagina’s zullen we dieper ingaan op de kennis van online risico’s, de houding en zorgen ten aanzien van het online domein en hoe het met het online gedrag is gesteld anno 2020.

Veilig Online 2020 Deelrapport Veilig online 2020 Bedrijfsleven

Logo Alert Online

We nodigen de partners van Alert Online van harte uit om het logo van Alert Online te gebruiken Dit mag onder onderstaande voorwaarden. Een organisatie die het logo gebruikt:

  • Onderneemt in het kader van Alert Online een activiteit om bewust online veilig gedrag te stimuleren. Dat kan zijn een (online) bijeenkomst of bijvoorbeeld een communicatie-activiteit richting werknemers, partners, klanten en/of andere stakeholders.
  • Zorgt dat deze activiteit bekend is bij het team Alert Online, een activiteit aanmelden kan hier.
  • Gebruikt het logo niet om diensten en/of producten te verkopen. Het logo is geen keurmerk en niet bedoeld voor commerciële doeleinden (als onderdeel van een marketingstrategie).

Partners mogen naast het logo van Alert Online hun eigen organisatielogo gebruiken.

Logo's Alert Online

Iconen - _Alert Online - Download.png

Logo Alert Online

Logo Alert Online .png

Download .png
Iconen - _Alert Online - Download.png

Logo Alert Online

Logo Alert Online .jpg

Download .jpg
Iconen - _Alert Online - Download.png

Logo aan de slag

Alert Online aan de slag .png

Download .png
Iconen - _Alert Online - Download.png

Logo tiende editie

Tiende editie .png

Download .png
Iconen - _Alert Online - Download.png

Logo tiende editie

Logo tiende editie .jpg

Download .jpg
Iconen - _Alert Online - Download.png

Visual Background

Visual background voor online vergaderen

Download PowerPoint

Banners Alert Online

Iconen - _Alert Online - Download.png

Alert Online: Aan de slag!

Banner met de tekst: Aan de slag!

Download
Iconen - _Alert Online - Download.png

Aan de slag tegen social engineering!

Banner met de tekst: Aan de slag tegen social engineering!

Download
Iconen - _Alert Online - Download.png

Hybride werkend aan de slag!

Banner met de tekst: Hybride werkend aan de slag!

Download
Iconen - _Alert Online - Download.png

In de keten aan de slag!

Banner met de tekst: In de keten aan de slag!

Download
Iconen - _Alert Online - Download.png

Europese maand van de Cyberveiligheid

Banner met de tekst: Europese maand van de Cyberveiligheid

Download
Iconen - _Alert Online - Download.png

Cybersecuritymaand

Banner met de tekst: Cybersecuritymaand

Download

Video's Alert Online

Wil je je relaties aanmoedigen om ook partner van Alert Online te worden? Of wil je gebruik maken van de tips over veilige wifi, phishing en gebruik van een virusscanner? Onderstaande video's kan je via de downloadbutton downloaden en gebruiken op je website, social media kanalen of in je nieuwsbrief.

Video's

Iconen - _Alert Online - Download.png

Word partner van Alert Online

Oproep om je aan te melden als partner

Word partner van Alert Online
Iconen - _Alert Online - Download.png

Virusscanner

Wees alert online en update je virusscanner

Update je virusscanner
Iconen - _Alert Online - Download.png

Phising

Hoe alert ben jij op phishing?

Hoe alert ben jij op phishing?
Iconen - _Alert Online - Download.png

WiFi

Veilige WiFi

Veilige WiFi

Quizen

Iconen - _Alert Online - Feedback.png

Is het echt op nep?

Is dit bericht echt of nep? Test je kennis in de quiz.

Test je kennis in de quiz!