Privacywet

Wat is de privacywet?

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

PraatjePlaatje_vinkje.png

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing

Waarom moet ik me aan de privacywet houden?

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Net als bij de Wbp is het bij de AVG wettelijk verplicht om je aan deze wet te houden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet als toezichthouder toe op de naleving van de AVG door de overheid, bedrijven en andere organisaties.

Lees meer*

Autoriteit Persoonsgegevens:
- Factsheet en info: 'In 10 stappen voorbereid op de AVG'

*Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad

Dit kan je direct doen