Ik wil aangifte doen of een melding maken

Als je bedrijf slachtoffer is van cybercrime, zoals ransomware, identiteitsfraude en online afpersing, kun je hier aangifte van doen of een melding van maken. Waar je dit doet hangt af van het soort cybercrime waar jij als ondernemer mee te maken hebt.

Direct doen (of laten):

 • Aangifte politie

  De politie heeft een speciale pagina op Politie.nl met daarop alle informatie over internetoplichting en aangifte hiervan doen. Ga dus snel naar deze pagina op Politie.nl* als je slachtofffer bent van internetoplichting.

  *Door op de links met een sterretje te klikken, word je naar een externe website gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.

  Heb je aangifte gedaan?

  Ja, dat heb ik gedaan
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit
 • Melding Fraudehelpdesk

  De Fraduehelpdesk is er ook voor ondernemers. Ben je dus slachtoffer op het gebied van advertentiecontracten, vermeldingen op websites, vermeldingen in internetgidsen en spooknota’s, dan kun je dit bij de Fraudehelpdesk melden. Ga dus snel naar de speciale pagina voor ondernemers op Fraudehelpdesk.nl als je bedrijf gedupeerd of misleid is.

  *Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad

  Heb je melding gemaakt?

  Ja, dat heb ik gedaan
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit
 • Bel de Vertrouwenslijn

  Je kunt de Vertrouwenslijn bellen om afpersing te melden of om advies te vragen over wat je het beste kunt doen bij afpersing. Wanneer afpersing vroegtijdig wordt gemeld is er een veel grotere kans op een succesvolle opsporing en vervolging.

  De Vertrouwenslijn bestaat uit een team van ervaren vertrouwenspersonen die luisteren naar jouw verhaal. Daarnaast is er een netwerk van deskundigen met wie het team je in contact kan brengen, die je advies geven en eventueel kunnen begeleiden bij het doen van aangifte.

  De Vertrouwenslijn bel je via 0800 2800 200

  Bezoek de speciale pagina voor ondernemers en bedrijven op de website van de Vertrouwenslijn* voor meer informatie.

  *Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad

  Weet je hoe je afpersing stopt?

  Ja, dat weet ik
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit
 • Datalek melden

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft beleidsregels over de meldplicht datalekken opgesteld. Deze beleidsregels zijn bedoeld om jou als ondernemer te helpen bij het bepalen of er sprake is van een datalek dat je moet melden bij de AP en eventueel aan de betrokkenen. Je kunt de beleidsregels als PDF downloaden*.

  Weet je al dat je onder de meldplicht valt? Dan kun je een datalek melden via het meldloket datalekken* van de AP. Lukt het niet om via het meldformulier te melden? Dan kun je jouw melding doen via faxnummer 070 - 888 85 01. Let op: datalekken melden per fax is uitsluitend bedoeld voor die situaties waarin het niet mogelijk is om met het formulier het datalek te melden. Op p. 51-54 van de beleidsregels meldplicht datalekken* vind je de gegevens die je in jouw melding moet opnemen.

  *Door op de links met een sterretje te klikken, word je naar een externe website gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.

  Weet je of je een datalek moet melden?

  Ja, dat weet ik
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit
 • Identiteitsfraude met bedrijfsgegevens melden

  Meld identiteitsfraude altijd bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) en doe aangifte bij de politie.

  Aangifte doen bij de politie*
  Je kunt niet online aangifte doen van de gevolgen van identiteitsfraude. Je moet hiervoor naar het politiebureau. Een afspraak maken kan via 0900-8844. Neem zoveel mogelijk documenten mee die je verhaal ondersteunen, zoals brieven van deurwaarders, reisdocumenten waaruit blijkt dat je ergens anders was, enzovoort. Zorg ook dat er geen digitale sporen verloren gaan, neem e-mails mee.

  Melding maken bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten*
  Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) van de Nederlandse overheid begeleidt je als je identiteit is misbruikt of als je persoonsgegevens bij de overheid niet kloppen. Je krijgt van het meldpunt een analyse van je situatie en de gevolgen van de fraude. Je krijgt advies over welke stappen je kunt ondernemen en hoe je identiteitsfraude kunt voorkomen. Via het meldingsformulier op de website van het meldpunt* kun je in contact komen met het meldpunt. 

  Het CMI is op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar via 088 900 10 00 (lokaal tarief). Je kunt je vraag ook per mail sturen via het contactformulier op Rijksoverheid.nl*.

  *Door op de links te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad

  Heb je identiteitsfraude gemeld?

  Ja, dat heb ik gedaan
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit
 • Aangifte doen van factuur- en CEO-fraude

  Aangifte doen van het criminele feit (of feiten) bij de politie is van groot belang. De politie maakt een proces-verbaal op. De beslissing of daarna ook daadwerkelijk vervolging wordt ingesteld ligt bij het Openbaar Ministerie (OM). Aangifte doen van deze vorm van criminaliteit kan bij elk politiebureau. Meld de fraude ook bij jouw bank, zodat de banken deze de informatie kunnen gebruiken bij de monitoring en detectie van toekomstige pogingen tot fraude.

  Waarom is aangifte doen van belang?
  Succesvol onderzoek doen naar daders begint met informatie van aangiftes. Daarbij is het van belang dat gegevens die herleidbaar zijn tot de criminele feiten ongewijzigd worden toegevoegd aan de aangifte (bijvoorbeeld de valse factuur, al dan niet digitaal). De aangiftes geven inzicht in de wijze van handelen van de crimineel of organisatie van criminelen. Als elk benadeeld bedrijf aangifte doet wordt meer informatie verzameld en gecombineerd. Hoe meer informatie, hoe groter de kans dat op basis daarvan succesvol onderzoek kan worden gedaan naar de daders.

  Aangifte doen is ook van belang voor het herkennen van nieuwe vormen van factuurfraude. De informatie uit de aangifte kan leiden tot aanpassingen in beveiligingssoftware, antivirusprogramma’s en in updates van systemen. Dit maakt het voor alle MKB-bedrijven weer een stuk veiliger.

  Tot slot: de verzekeringsmaatschappij zal een kopie vragen van de aangifte (mits je verzekerd bent tegen cybercrime en je verzekeraar überhaupt iets van de schade vergoedt).

  Voorbereid aangifte doen!
  Vraag bij het maken van een afspraak om aangifte te doen altijd om de aanwezigheid van een digitaal rechercheur, dat helpt bij het formuleren van de aangifte en zorgt dat deze zo compleet mogelijk wordt opgenomen. Bij het opnemen van de aangifte zal om informatie worden gevraagd die gebaseerd is op de wettekst en dus op de elementen van het strafbare feit, zoals:

  • Betreft het een aangifte tegen een particulier of een bedrijf?
  • Zijn er beveiligingsmaatregelen genomen?
  • Wat is de geschatte schade (uren in geld, immateriële schade) en wat zijn de herstelkosten?
  • Is er al een verdachte bekend?

  Kijk op de pagina 'Aangifte of melding doen'* van Politie.nl voor meer informatie over hoe en waar je aangifte kunt doen. 

  Ten slotte; de bank zal dit type fraude niet vergoeden en de ontstane schade wordt doorgaans ook niet door jouw verzekeraar vergoed. Je hebt immers zelf de betaling uitgevoerd naar het rekeningnummer van de crimineel en deze ondertekend als zijnde correct. Het is daarom ook in jouw eigen belang om preventieve maatregelen te treffen en bij een geslaagde fraudepoging zo snel mogelijk actie te ondernemen.

  Meld een valse e-mail bij je bank:

   En stuur valse e-mail door naar:

  Ook andere organisaties gebruiken dit format:

  *Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad

  Heb je aangifte gedaan?

  Ja, dat heb ik gedaan
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit