Inzien, wijzigen en verwijderen

Wat is een verzoek om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen?

Dit is een verzoek van jouw klanten en/of websitebezoekers om de gegevens die jij van hen opslaat, bewerkt en/of deelt in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen.

Feitje 38 procent

Vertrouwt erop dat internetbedrijven hun gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken (Bron: Alert Online)

Waarom moet ik de mogelijkheid tot inzien, wijzigen en/of verwijderen bieden?

Je bent hiertoe wettelijk verplicht. Je klanten en/of websitebezoekers hebben dus het recht om je te vragen bepaalde persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen en/of te laten verwijderen. Dit kunnen ze doen als gegevens niet kloppen, niet compleet zijn of niet (meer) nodig zijn. Idealiter geef je in de privacyvoorwaarden op je website aan op welke manier klanten en/of websitebezoekers contact kunnen opnemen met vragen over hun persoonsgegevens. Zorg ervoor dat je deze vragen altijd binnen vier weken beantwoordt.

Dit kan je direct doen

 • Procedure bij verzoek om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen

  Als een van je klanten of zakelijke relaties een verzoek indient om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen, ben je verplicht om binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail te reageren op dit verzoek. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens* (AP) lees je meer over de rechten van personen waarvan gegevens verzameld worden en de plichten waaraan je je als verwerker van persoonsgegevens dient te houden.

  *Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad

  Heb je het verzoek van je klant afgehandeld?

  Ja, dat heb ik
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit