Vanaf wanneer moet ik mij aan de AVG houden?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. De AVG is overigens wel al in werking getreden. Dit is gebeurd 20 dagen nadat de AVG op 4 mei 2016 is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De periode van 2 jaar geldt als overgangsjaar voor organisaties en toezichthouders om zich voor te bereiden op alle verandering. In Nederland geldt tot 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Direct doen (of laten):

 • Info over de AVG op website Autoriteit Persoonsgegevens

  Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vind je antwoord op al je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je vindt op de speciale pagina over de AVG van de AP* alle inhoudelijke informatie, zoals bijvoorbeeld een overzicht van alle verplichtingen die je straks hebt als de AVG van toepassing is, wanneer je precies een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) moet aanstellen en wat een privacy impact assessment (PIA) precies is en hoe je deze uitvoert, om je voor te bereiden op 25 mei 2018. De dag dat de AVG van toepassing wordt.

  *Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad

  Heb je alle info gelezen?

  Ja, dat heb ik gedaan
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit
 • Wetteksten AVG

  Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kun je de wetteksten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het gaat om de volgende teksten:

  *Door op de links te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad

  Heb je de wetteksten gelezen?

  Ja, dat heb ik gedaan
  Ja, dat heb ik gedaan print
  Open Sluit