SluitenZoeken sluiten

Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt zeer regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Je bent zelf verantwoordelijk om al dan niet te handelen op basis van de adviezen van Veiliginternetten.nl. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar veiliginternetten.nl naar doorlinkt.

Veiliginternetten.nl geeft geen individuele adviezen, biedt geen actieve ondersteuning bij het verhelpen van individuele problemen en vervult geen helpdeskfunctie.

Alle teksten op deze website, met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere organisaties, mag je vrij gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van Veilig Internetten als bron. Het merk Veilig Internetten of veiliginternetten.nl mag zonder voorafgaande toestemming van ECP niet worden gebruikt.

Heb je vragen of klachten over de site veiliginternetten.nl dan kun je contact met ons opnemen via info@veiliginternetten.nl.