Privacyverklaring generator tool

Een slimme tool voor alle ondernemers

Als midden- of kleinbedrijf lever je goederen en/of diensten aan klanten. Hiervoor heb je persoonsgegevens nodig. Wat je met deze gegevens doet, vertel je aan je klant in een privacyverklaring op je website. Hiertoe ben je ook wettelijk verplicht.
Maak je privacyverklaring
SluitenZoeken sluiten

Maak je eigen privacyverklaring

Als midden- of kleinbedrijf lever je goederen en/of diensten aan klanten. Hiervoor heb je persoonsgegevens nodig. Wat je met deze gegevens doet, vertel je aan je klant in een privacyverklaring op je website. Hiertoe ben je ook wettelijk verplicht.

De privacyverklaring generator op deze website helpt je aan een basistekst voor deze privacyverklaring die:

  • voldoet aan de nieuwe privacywetgeving die in mei 2018 in werking is getreden (de AVG);
  • kort en voor je klanten begrijpelijk is;
  • zo goed als mogelijk is toegespitst op jouw bedrijf (je moet hier en daar wel zelf nog wat gegevens toevoegen).

Zo werkt de privacyverklaringgeneratortool

heb jij al een privacyverklaring?

Voorkom een datalek

Er is sprake van een datalek als er toegang tot de persoonsgegevens is bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is. Er is ook sprake van een datalek als er behalve toegang tot de gegevens ook persoonsgegevens zijn vernietigd, gewijzigd of op één of andere manier openbaar gemaakt zijn, zonder dat dit de bedoeling is van de organisatie. 

De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer weten wat u moet doen als u vermoedt dat u te maken heeft met een datalek bij uw organisatie? De AP heeft hiervoor een stappenplan*.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens en de wet Meldplicht datalekken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens*. Hier vind je onder andere de richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens* voor het verwerken van persoonsgegevens, informatie over de meldingsplicht voor het verwerken van persoonsgegevens* en alles over de meldplicht datalekken*.

*Door op de links te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad