SluitenZoeken sluiten

Wat moeten kinderopvangcentra of (sport)verenigingen doen om de privacy van mijn kind te beschermen?

Instellingen zoals kinderopvangcentra hebben een heleboel gegevens van je kind. De privacywet die op 25 mei 2018 is ingegaan draagt organisaties meer verantwoordelijkheden op om zorgvuldig met persoonsgegevens en ook beeldmateriaal om te gaan en hierover te communiceren met ouders.

Antwoord:

 • print

  Lees de privacyverklaring

  Informatieplicht
  Kinderopvangcentra, (sport)verenigingen en andere instellingen zijn verplicht je te informeren welke persoonsgegevens zij van je kind verwerken. Daarnaast moeten zij onderbouwen waarom zij bepaalde persoonsgegevens moeten kunnen verwerken. Hierbij hoort ook het maken van goede afspraken met aanbieders en leveranciers van digitale systemen. Een groot aantal instellingen heeft hiervoor een convenant ondertekend waarin wordt uitgelegd hoe door alle partijen wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarmee kan onbedoeld of onrechtmatig gebruik van deze gegevens worden voorkomen.

  Ook moeten instellingen zoals een kinderopvang je informeren hoe ze de gegevens verwerken, hoe jij de gegevens kunt inzien, met welke organisaties zij deze gegevens delen (en waarom zij dat doen en wat deze organisaties met de gegevens doen) en met welke technische en organisatorische maatregelen zij gegevens beveiligen. Deze maatregelen zijn erop gericht te voorkomen dat persoonsgegevens bijvoorbeeld in verkeerde handen terechtkomen. 

  Privacyverklaring
  Alle hierboven genoemde informatie moet in schriftelijke vorm toegankelijk voor je zijn in eenvoudige, toegankelijke en begrijpelijke taal. In de meeste gevallen is er een privacyverklaring opgesteld die vaak op de website van instellingen zoals de kinderopvang en (sport)vereniging te vinden is. Lees deze goed door. Zijn er onduidelijkheden of heb je vragen, neem dan contact op met de instelling. 

  Toestemming voor gebruik van beeldmateriaal
  In sommige gevallen hebben kinderopvangcentra, (sport)verenigingen en andere instellingen toestemming nodig van kinderen of ouders om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor het publiceren van beeldmateriaal op de website waarop kinderen herkenbaar in beeld zijn. Is je kind jonger dan 16 jaar? Dan moet jou als ouder om toestemming worden gevraagd. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf toestemming geven.

  Instellingen moeten controleren en bovendien kunnen aantonen dat zij die specifieke toestemming hebben. En kinderen of ouders moeten deze toestemming ook altijd weer eenvoudig kunnen intrekken.