SluitenZoeken sluiten

Mag ik een organisatie vragen welke gegevens van mij zijn verzameld en vastgelegd?

Ja, je het recht op inzage. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je een aantal privacyrechten. Je mag een organisatie (publiek en privaat) dus vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens er van je verzameld en vastgelegd worden. De organisatie is verplicht hierop binnen vier weken schriftelijk of per e-mail te reageren. Je hoeft niet aan te geven waarom je inzage wilt. Denk wel van te voren na wat je wilt weten, want het kan heel veel zijn.

Antwoord:

  • print

    Inzageverzoek indienen

    Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je hoe je een inzageverzoek indient*.

    *Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad