Cyberspiekbrief.nl

Even spieken over cybersecurity

Cybersecurity is een veelomvattend begrip en in sommige gevallen best ingewikkeld. Wat als je nu een belangrijke presentatie moet geven - of bijwonen waarbij je de definities paraat wil hebben. Dan is een spiekbriefje best handig.
Naar de cyberspiekbriefjes
SluitenZoeken sluiten

Digitalisering en digitale dreiging

In de afgelopen jaren is digitalisering en de bijbehorende digitale dreiging (cyberaanval) steeds vaker in het nieuws. Digitalisering is de ‘enabler’ van de Nederlandse economische groei en maatschappelijk welzijn. Ook is het cyberdomein de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor geopolitieke krachten. Dit komt door het belang van de digitale wereld voor een economie en de invloed van dit domein op de maatschappij. Denk hierbij aan het beïnvloeden van de publieke opinie bij verkiezingen en het stelen van intellectueel eigendom.

Cyberspiekbriefjes voor kamerleden

question-01.png

De uitdaging voor Nederland

Het tegengaan van digitale dreigingen is complex waarbij zowel private partijen, kennisinstituten, burgers en de overheid moeten samenwerken. Niemand kan dit alleen. Bij dit complexe krachtenveld speelt ook mee dat het onderwerp inhoudelijk ook zeer complex is. Het kan niet opgelost worden door techniek, wetgeving, diplomatie of ‘awareness’, maar vereist een continu samenspel. Hierin moeten sterk inhoudelijke experts nauw samenwerken met generalisten in alle lagen.

question-01.png

Rol voor de politiek

In dit samenspel heeft de politiek ook een rol. Deze rol is niet keihard te definiëren, juist het maatschappelijke debat moet inzichtelijk maken welke rol van de politiek en overheid wenselijk en nodig is. Dit vereist wel dat er een bepaalde kennis aanwezig is in de politiek om op een juiste wijze in dit samenspel te kunnen acteren.

question-01.png

Dank aan alle experts

Deze cyberspiekbriefjes laten weer een manier zien hoe de experts bestuurders helpen op dit domein. Niemand hoeft het alleen te doen, maar ieder heeft wel een eigen rol voor onze samenleving om deze cyberweerbaar(der) te maken en houden. Aan deze cyberspiekbriefjes hebben de volgende experts meegewerkt:

Beatrice Cadet, Theo van Diepen, Jeroen Gaiser, Jasper Hupkens, Hugo Leisink, Karl Lovink, Dave Maasland, Jelle Niemandsverdriet, Arnold Roosendaal, Anne van der Sangen, Fred Streefland, Willem Westerhof en Lodewijk van Zwieten.

Spiekbriefjes 2FA tot Informatiebeveiliging

Lampje

2FA Tweefactor authenticatie

Authenticatie is het aantonen of vaststellen dat jij de persoon bent die je aangeeft te zijn. Bij 2FA combineer je twee vormen van authenticatie.

Lampje

Cloud of cloud computing 'as a service'

Cloud zorgt ervoor dat je snel en flexibel diensten en software kan afemen.

Lampje

Cybercrime

Cybercrime is alle criminaliteit die wordt gepleegd tegen computers of met behulp van computers.

Lampje

DDoS

DDoS staat voor Distributed Denial of Service. Bij een DDoS aanval worden er heel veel pakketten op een dienst of website afgevuurd met als doel deze dienst onbeschikbaar te maken.

Lampje

Digitale identiteit (en identiteitsfraude)

Een digitale identiteit vertegenwoordigt online wie jij bent, bijvoorbeeld met je persoonsgegevens, zaken die je kan/mag doen, voorkeuren, etc.

Lampje

DNS (Domain Name System)

DNS is eigenlijk het telefoonboek van het internet waar alle IP-adressen in staan.

Lampje

End-to-end encryptie (E2EE)

End-to-end encryptie (of versleuteling) houdt in dat verzender en ontvanger hun communicatie versleuteld hebben op hun eigen apparaten zelf en niet bij een derde.

Lampje

Industrial Automation & Control Systems

IACS is de automatisering die (grote & complexe) fysieke zaken in beweging zet.

Lampje

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is de verzameling van processen en afspraken die ervoor zorgen dat de risico’s bij het werken met informatie, beheersbaar blijven.

Waarom deze spiekbriefjes?

Jeroen Gaiser - coördinerend adviseur cybersecurity

"Er is veel commentaar vanuit de cybersecurity experts en het publiek (oa Lubach) over het kennisniveau van ‘de politiek’ op het gebied van cybersecurity gegeven het belang voor Nederland. Regelmatig lijkt het niveau niet toereikend voor de maatschappelijke taak. Daarbij besefte ik mij wel dat ik mij als expert niet voldoende had ingespannen om te helpen.

Om daad bij woord om te voegen, heb ik op persoonlijke titel contact gezocht met de Nederlandse experts. Hierbij was mijn vraag: 'Wat moet een politicus weten en wie wil helpen dat uit te leggen?' Hierbij besefte ik mij dat de vorm en het taalgebruik moet aansluiten op de wereld van een fractielid en het ondersteunend kader.

Het resultaat is een set cyberspiekbriefjes. Waarom een spiekbriefje? Ik besef me dat de kennis niet perfect paraat hoeft te zijn, maar het moet wel iemand in staat stellen snel even de belangrijkste punten scherp te krijgen. Het spiekbriefje is kort, bondig en in de juiste taal. Het spiekbriefje is erbij te pakken als het nodig is. Het is snel te scannen en bevat het juiste detailniveau zonder in jargon te verzanden.

Mijn grote dank - voor de input en geschreven content - gaat uit naar Beatrice Cadet, Theo van Diepen, Jasper Hupkens, Hugo Leisink, Karl Lovink, Dave Maasland, Jelle Niemandsverdriet, Arnold Roosendaal, Anne van der Sangen, Fred Streefland, Willem Westerhof en Lodewijk van Zwieten.

Spiekbriefjes IoT tot Veilige websites

Lampje

Internet of Things (IoT)

Een Internet of Things (IoT) apparaat is (of bevat) vaak een simpele computer. Zo'n slim apparaat is vaak benaderbaar vanaf het internet en het is gebouwd voor een specifieke functie.

Lampje

Patching

Patchen is het verhelpen van fouten in software door een nieuwe versie van (een deel van) de software te installeren die de fouten herstelt.

Lampje

Phishing en smishing

Iemand overhalen om op een valse link te klikken in een e-mail noemen we phishing. We spreken van smishing als dit via sms gebeurt.

Lampje

Privacy

Privacy is het vermogen om zelf te bepalen wanneer, hoe en in welke mate informatie over jou wordt doorgegeven aan anderen.

Lampje

Ransomware (Gijzelsoftware)

Kwaadaardige software (malware) met het doel om bestanden op je computer te vergrendelen.

Lampje

Social engineering

Social engineering is een techniek waarbij een cybercrimineel mensen manipuleert om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die toegang verleent tot zijn systemen.

Lampje

Veilige e-mail

E-mail is een van de meest gebruikte communicatiemiddelen, maar wordt vanuit historie helaas vaak op een onveilige manier gebruikt.

Lampje

Veilige website

Iedere pagina met informatie of applicatie die je via een browser kunt vinden, is een website, maar lang niet alle websites zijn veilig.

Zelf een Cyberspiekbriefje maken?

Lampje

Je eigen cyberspiekbriefjes?

Deze cyberspiekbriefjes zijn gericht op de landelijke politiek, maar kunnen makkelijk worden aangepast naar je eigen context van paprikateler tot multinational. Wil je voor je eigen organisatie een cyberspiekbriefje maken? Download dan hier het template (met aanwijzingen) en maak je eigen cyberspiekbriefjes.