SluitenZoeken sluiten

De Cyber Security Raad adviseert integrale aanpak voor cyberweerbaarheid

07-04-2021

Integrale aanpak voor cyberweerbaarheid

Alleen met een integrale aanpak en de gevraagde investeringen voor cyberweerbaarheid kunnen we in Nederland beschermen wat ons dierbaar is. 

Om Nederland ook in de toekomst een open, vrije en welvarende samenleving te laten zijn moet het nieuwe kabinet ingrijpen. Onze digitale veiligheid en digitale autonomie staan onder druk en daarmee ons maatschappelijk en economisch welzijn. De cyberweerbaarheid verdient regie op het hoogste politieke- en ambtelijke niveau. We hebben een aanpak nodig waarbij publiek, privaat en wetenschap elkaar versterken. Nederland moet de krachten bundelen en werken aan één cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken, ons kunnen wapenen tegen cyberaanvallen en onze digitale autonomie kunnen verstevigen. Hiervoor is een investering nodig van €833 miljoen, bovenop de huidige uitgaven en budgetten voor cyberweerbaarheid.

Dat is de conclusie van de Cyber Security Raad (CSR) uit het Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ dat op 6 april is gepubliceerd. Het rapport is terug te lezen op de website van de Cyber Security Raad*

*Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.