SluitenZoeken sluiten

Over Veiliginternetten.nl

Veilig internetten is een website waar mensen tips, tricks en praktische stap voor stap uitleg kunnen vinden over wat zij kunnen doen en laten om veilig te internetten. Ze vinden er tips hoe ze veilig omgaan met hun online privacy, hoe ze veilig gebruik maken van wifi, wat ze kunt doen en laten op sociale media, en ze vinden er uitleg over hoe zij kinderen helpen veilig online te zijn. Deze site is bedoeld voor iedereen met vragen over veilig gebruik van internet.

Veiliginternetten.nl is geen helpdesk
We geven geen adviezen en geen ondersteuning bij het verhelpen van (individuele) ICT-problemen. Bij diverse onderwerpen staat vermeld bij wie je terecht kunt voor individueel advies en ondersteuning. 

Over de initiatiefnemers
Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven.

De twee ministeries zetten zich in het kader van de Nationale Cyber Security Strategie 2 in om samen met publieke en private partners te werken aan een veilig digitaal Nederland. Burgers en bedrijven moeten met vertrouwen gebruik kunnen maken van de digitale snelweg. Juist een kanaal als www.veiliginternetten.nl biedt informatie aan burgers en MKB om hen te helpen veilig online te zijn.

ECP | Platform voor de Informatiesamenleving zorgt voor de koppeling met het bedrijfsleven. Dit publiekprivate platform voert reeds een aantal jaar het programma Digibewust (onderdeel van het programma Digivaardig & Digiveilig) uit en faciliteert bovendien het Platform Internetveiligheid. Partners van Digibewust onderstrepen het belang van de veiliginternetten.nl en steunen de website ook financieel. Dit zijn Betaalvereniging Nederland, CA-ICT, IBM, KPN, SIDN, T-Mobile, Vodafone, Ziggo en de Europese Commissie, vanuit haar Better Internet for Kids programma.  

Veiliginternetten.nl is ontworpen en ontwikkeld door Fabrique [merken, design & interactie].

Voor meer informatie over dit initiatief neem je contact op met ECP, bereikbaar via onderstaande contactgegevens. 

Maanweg 174, 8e verdieping
2516 AB Den Haag

Telefonisch: 070 41 90 309
Per e-mail: info@veiliginternetten.nl

Algemeen filmpje over Veilig internetten: