SluitenZoeken sluiten

Donatie Google.org voor De InternetHelden

16-06-2022

Bureau Jeugd en Media ontvangt 375.000 euro van Google.org om online veiligheid voor jongeren te bevorderen

Google.org doneert 375.000 euro aan Bureau Jeugd en Media voor het ondersteunen van scholen en huishoudens bij het verbeteren van digitale vaardigheden van jongeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bestaande lesprogramma 'De InternetHelden'. De subsidie stelt Bureau Jeugd en Media in staat om voort te bouwen op het succes van het lesprogramma en extra aandacht te besteden aan kinderen in het speciaal onderwijs en hun ouders.

Twee jaar geleden werd het lesprogramma De InternetHelden door Google in het leven geroepen met steun van lokale partners, waaronder Safer Internet Centre Nederland. In de afgelopen twee jaar heeft het programma meer dan 7.150 online lessen over online veiligheid en digitaal burgerschap mogelijk gemaakt. Naast het lespakket voor (virtuele) klaslokalen en het maken van een toolkit voor ouders, zijn er meer dan 20 ouderavonden verzorgd. Ook zijn speciale themalessen georganiseerd tijdens De Nationale Week Tegen Pesten in 2020 en 2021, een initiatief van Stichting School & Veiligheid ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW). De InternetHelden is voor iedereen kosteloos toegankelijk, zodat scholen en andere organisaties hier eenvoudig gebruik van kunnen maken. Google's filantropische tak, Google.org, geeft een donatie van 375.000 euro aan Bureau Jeugd en Media om hen te ondersteunen bij het verder uitbouwen van het programma De InternetHelden.

"We zijn erg dankbaar dat Google ons de kans geeft om ons werk voor De InternetHelden voort te zetten. We zullen ons richten op het uitbreiden van de lessen met een extra thema over gezondheid en welbevinden onder invloed van media, en het geschikt maken van de lessen en de oudertoolkit voor gebruik in het speciaal voortgezet onderwijs, waar grote behoefte is aan goed lesmateriaal met betrekking tot mediawijsheid. Tegelijkertijd kunnen we hiermee nog meer ouders ondersteunen”, zegt Justine Pardoen, CEO Bureau Jeugd & Media

"Docenten en ouders zijn nog altijd op zoek naar de juiste middelen en kennis om kinderen te leren hoe ze veilig en verstandig gebruik kunnen maken van het internet. Met onze bijdrage aan het programma De InternetHelden hopen we dat ouders en scholen de juiste tools in handen krijgen om jongeren te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om veiliger en zelfverzekerder het internet te ontdekken", aldus Martijn Bertisen, country director bij Google Nederland.

De jongsten zijn kwetsbaar online

Internetveiligheid is een van de meest belangrijke kwesties voor de nieuwe generatie, die vaak zonder begeleiding opgroeit in een online omgeving. Uit recent onderzoek* blijkt dat een meerderheid van de ouders zich zorgen maakt over de online veiligheid van hun kinderen en een sterke behoefte heeft aan voorlichting over dit onderwerp. Google Nederland erkent deze behoefte en heeft daarom samen met lokale partners in 2020 het lesprogramma De InternetHelden opgezet.

"Digitale geletterdheid is een belangrijk onderdeel van de opvoeding van onze kinderen. Door hen te leren hoe ze het internet moeten gebruiken en hoe ze zich het beste kunnen gedragen op social media, wordt het internet veiliger, worden sociale media vriendelijker en de volgende generatie bewuster van hun online gedrag. De InternetHelden ondersteunt docenten en ouders bij deze voorlichting", aldus Marjolijn Bonthuis, Safer Internet Centre Nederland. 

Met de donatie van Google.org zal Bureau Jeugd en Media De InternetHelden verder ontwikkelen en zo meer bewustzijn creëren bij ouders en scholen, waarbij het ook mogelijk is om scholen in het speciaal voortgezet onderwijs te voorzien van materialen. Daarnaast zullen nieuwe materialen worden ontwikkeld voor gebruik in laaggeletterde en/of meertalige gezinnen. Tot slot zal Bureau Jeugd en Media de effectiviteit van het bestaande leerplan evalueren met als doel het lesprogramma toe te voegen aan de nationale databank van effectieve interventies.

*Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.

Meer over dit onderwerp