SluitenZoeken sluiten

Gaia-X heeft nu een Nederlandse hub

02-07-2021

Europees initiatief voor data- en cloudinfrastructuur heeft Nederlandse hub

Gaia-X is het Europese initiatief om een data- en cloudinfrastructuur te ontwikkelen. Dit initiatief is ontstaan omdat we het in Europa belangrijk vinden dat de opslag van data aan Europese normen voldoet. Sinds 29 juni 2021 heeft Gaia-X dus een Nederlandse hub (knooppunt in de datastructuur).

Doel van Gaia-X
Het doel van Gaia-x is om op een betrouwbare manier data uit te wisselen. Dit gebeurt door afspraken te maken over techniek, maar ook over transparantie en over opslag van data. Er wordt geen nieuwe cloud ontworpen, maar een systeem dat de verschillende verbindt. Veilig internetten is blij dat Nederland betrokken is bij dit Europese initiatief.

Samen met de Nederlandse industrie
Vanuit de hub wordt kennis uitgewisseld. Zo wordt voor verschillende sectoren duidelijk hoe data slimmer kan worden ingezet en wat de mogelijkheden van een Europese cloudinfrastructuur en dataopslag voor hen zijn. “Doelstelling is om steeds meer partijen actief aan te haken aan de hub”, aldus Jesse Robbers die voor TNO de lancering van de hub coördineert. “Het is belangrijk dat Nederland meedoet en op Europees niveau meepraat over de regels en afspraken over cloudinfrastructuur en dataopslag. Hiervoor moeten we weten wat er op dit gebied nodig is voor Nederlandse organisaties uit verschillende sectoren zoals industrie, zorg, transport en onderwijs.”

Belang van de Nederlandse hub
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft aan deze Europese ontwikkelingen belangrijk te vinden: “Nederland heeft een sterke digitale infrastructuur en uitstekende nationale initiatieven op het gebied van data en cloud. De Gaia-X hub biedt een uitstekende kans om dit samen te brengen. Data is niet gebonden aan grenzen, daarom is Europese samenwerking essentieel”.

Europees initiatief
Gaia-X is in 2019 in het leven geroepen om cloud- en edgediensten van aanbieders in Europa te verenigen in een data-infrastructuur met gemeenschappelijke regels, normen en technologieën Het initiatief is gestart met elf Duitse en elf Franse partijen, inmiddels heeft Gaia-X nu meer dan 250 Europese en internationale organisaties als lid die samen bedenken hoe die Europese infrastructuur eruit moet gaan zien. Om ervoor te zorgen dat het raamwerk en de standaarden voldoen aan de Europese waarden is ervoor gekozen dat alleen Europese organisaties stemrecht hebben.

Doel van Gaia-x is om op betrouwbare manier data uit te wisselen. Dit kan je door afspraken te over techniek, maar ook over transparantie en over opslag van data. Er wordt geen nieuwe cloud ontworpen, maar een systeem dat de verschillende clouddiensten verbindt.