SluitenZoeken sluiten

Waar zoeken jongeren hulp na een vervelende online ervaring?

07-02-2023

Van de jongeren die online iets vervelends meemaakt, zegt bijna een kwart dit tegen niemand. Doen ze dit wel, dan zijn het met name ouders en vrienden met wie ze het delen. Dat blijkt uit onderzoek naar de online-ervaring van jongeren tussen de 16 en 20 jaar, in opdracht van ECP/Veiliginternetten.nl in aanloop naar Safer Internet Day 2023.

Bijna driekwart van jongeren tussen 16 en 20 jaar geeft aan weleens iets vervelends op het internet te hebben meegemaakt. Met name op online platforms Instagram en Snapchat, gevolgd door Whatsapp. Meer dan een derde (33,2%) heeft online weleens ongewenste foto’s of nare opmerkingen gekregen. Daarnaast heeft bijna een kwart (24,7%) weleens te maken gehad met online seksueel overschrijdend gedrag. Ten opzichte van jonge mannen kregen jonge vrouwen drie keer zo vaak te maken met seksueel overschrijdend gedrag en kregen zij dubbel zo vaak ongewenste foto’s. Ook heeft bijna een kwart (23,8%) van de ondervraagde jongeren weleens te maken gehad met ‘catfishen’, waarbij iemand zich als iemand anders voordoet.

Van de jongeren die online iets vervelends meemaakt, zegt bijna een kwart dit tegen niemand. Met name jonge mannen houden het liever voor zich. Van degenen die het wel delen, doet 40% dit met de ouders en 35% met een enkele vriend of vriendin. In veel mindere mate wordt contact gezocht met een docent of mentor (5,8%), een vertrouwenspersoon op school of werk (4,7%) of onafhankelijke organisaties als Slachtofferhulp of de politie (1,9%).

Bijna de helft van de jongeren zoekt geen hulp voor het vinden van een oplossing. Bijvoorbeeld omdat alleen al het doen van verhaal voldoende is of omdat ze het probleem met de probleemveroorzaker zelf willen oplossen. 28% zoekt samen met ouders of familie naar een oplossing, 21% doet dit samen met een (online) vriend of vriendin. Bijna 10% zoekt naar een oplossing via Google. Hulporganisaties zoals Kindertelefoon, Helpwanted of Slachtofferhulp worden door 3,3% benaderd.

"We zien met dit onderzoek dat jongeren na een vervelende online ervaring zich met name wenden tot ouders en vrienden," zegt Esther Mieremet, projectleider Veiliginternetten.nl. "Bij het Safer Internet Centre zijn organisaties aangesloten die graag helpen door het bieden van hulp en betrouwbare informatie." Het Safer Internet Centre Nederland is onderdeel van het Europese Better Internet For Kids programma en probeert samen met overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen materialen en activiteiten te ontwikkelen die jongeren en hun sociale omgeving, waaronder ouders, docenten en hulpverleners, handvatten te geven om zich te ontwikkelen tot digitaal vaardige burgers. Kijk op www.betterinternetforkids.eu voor meer informatie.

Jaarlijks wordt op Safer Internet Day aandacht gevraagd voor een veilig, verantwoord en positief gedrag online, met name onder kinderen en jongeren. In aanloop naar deze dag heeft ECP | Platform voor de InformatieSamenleving onderzoek gedaan naar het zoekgedrag van jongeren na het hebben van een vervelende ervaring online. Het onderzoek is uitgevoerd onder 365 jongeren tussen de 16 en 20 jaar, in opdracht van Veiliginternetten.nl en is uitgevoerd door IM Lounge. Wilt u inzicht in de onderzoeksresultaten? Neem dan contact op met Esther Mieremet, projectleider veiliginternetten.nl, via Esther.Mieremet@ecp.nl.