SluitenZoeken sluiten

Oproep om encryptie te stimuleren

10-03-2021

Stimuleer encryptie

Een groot aantal (beveiligings)bedrijven, deskundigen en maatschappelijke instellingen hebben zich uitgesproken tegen het inperken van encryptie. Op de website stimuleer-encryptie.nl* roepen ze het volgende kabinet op om de ontwikkeling, de beschikbaarheid en de toepassing van alle vormen van encryptie te stimuleren. 

Encryptie is het versleutelen van berichten zodat alleen degene voor wie het bericht bestemd is, toegang heeft tot het bericht.

De oproep wordt gedaan vanwege berichten dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan plannen zou werken om encryptie af te zwakken. Criminelen maken ook gebruik van encryptie om hun communicatie geheim te houden. In het kader van opsporing wordt daarom aangedrongen op een mogelijkheid om versleutelde berichten toch te kunnen lezen. 

De partijen die zich op verenigd hebben in stimuleer-encryptie.nl* vinden dit echter een gevaarlijke ontwikkeling. Niet alleen voor mensenrechtenactivisten en journalisten voor wie vertrouwelijkheid van hun berichten essentieel is, maar voor alle burgers en bedrijven. Het delen van de encryptiesleutel (een zogenaamde ‘achterdeur’ inbouwen) maakt de beveiliging van de hele communicatiedienst zwakker. En dit geeft risico's voor alle gebruikers. De oproep is dus om andere manieren te zoeken om criminelen op te sporen en niet door middel van het verzwakken van encryptie.

*Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.