SluitenZoeken sluiten

Tien edities Alert Online

30-06-2021

Terug naar 2012

Dit jaar is alweer de tiende editie van Alert Online! We blikken graag met jullie terug op de afgelopen negen edities.

De allereerste editie van Alert Online vond plaats in 2012. Toen nog niet in oktober, maar in november. De opzet van Alert Online werd gezien als vrij uniek: een partnercampagne. En nog steeds is dat de insteek van Alert Online, samen met alle partners de eigen achterban wijzen op het belang van cybersecurity.

De campagne Alert Online is bij de start ontwikkeld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, in nauwe samenwerking met het Platform Economische Handel, het Verbond van Nederlandse Industrie en Werkgevers, VNO-NCW, ICT-Office (branchevereniging voor IT, telecommunicatie, Internet- en Kantoorbedrijven), de Nederlandse Vereniging van Banken, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het (toenmalig) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Defensie, de Nationale Politie en het Nationaal Cyber Security Centrum.

Tijdens deze eerste editie ontstonden direct mooie initiatieven. Zo organiseerde de Cyber Security Raad een masterclass voor studenten. Via een virtuele ervaring en ook door een bezoek bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, konden zij ervaren hoe het is om daar ICT-specialist te zijn.

Het jaarlijkse Alert Online onderzoek ging ook in 2012 van start. De Nederlandse internetgebruiker vond 10 jaar terug dat veilig gebruik van internet vooral de eigen verantwoordelijkheid was. Voor informatie en voorlichting zagen zij wel een rol voor de overheid.

Denkt de internetgebruiker er anno 2021 nog steeds zo over?

Meer over dit onderwerp