SluitenZoeken sluiten

Privacyverklaring plaatsen

Wat is een privacyverklaring?

In een privacyverklaring vertel je hoe jouw bedrijf omgaat met persoonsgegevens.

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken voor organisaties en bedrijven ingegaan

Waarom moet ik een privacyverklaring plaatsen?

Het plaatsen van een privacyverklaring is verplicht op elke website waarmee persoonsgegevens worden verzameld. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op naleving van de Wbp en kan organisaties dwingen om maatregelen te nemen in het geval van een overtreding. De belangrijkste maatregel die de AP kan nemen, is de uitoefening van bestuursdwang. In dat geval eist de AP van de overtreder dat hij de overtreding binnen een bepaalde termijn ongedaan maakt. Ook kan de AP een dwangsom opleggen of een boete uitschrijven. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet, onjuist of te laat is aangemeld.