Is hacken strafbaar?

Of je kind een strafbare hacker is, ligt aan de manier waarop je kind hackt.

Oplossing:

print
 • Strafbaar en niet-strafbaar hacken

  Niet-strafbaar hacken
  Niet strafbaar is hacken waarbij je kind de inbraak in het computersysteem of de website netjes aan de eigenaar ervan meldt. Op de website van sommige bedrijven kun je lezen hoe ze op de hoogte gebracht willen worden van een beveiligingslek. Deze regels noemen ze responsible disclosure.

  Als je kind het beveiligingslek heeft gemeld bij de eigenaar van het systeem of de website en deze eigenaar er niets mee doet waardoor je kind een programma kan maken waarmee anderen in het computersysteem of de website met het lek kunnen inbreken, is dit niet strafbaar, omdat de eigenaar op de hoogte was van het lek. Het was dan de keuze van de eigenaar om niets aan het lek te doen.

  Praat ook met je kind over de kansen die hacktalent biedt op de arbeidsmarkt: de vraag bij veel bedrijven, overheden en andere organisaties naar hackkennis is groot. Je kind kan er het hacken inzetten voor het oplossen en voorkomen van beveiligingsproblemen. Kijk daarom hoe je het hacken op een goede manier tot bloei kunt laten komen. En het is van groot belang om te voorkomen dat je kind strafbaar gaat hacken.

  Strafbaar hacken
  Strafbaar is hacken waarbij je kind een lek in de beveiliging vindt en dit niet meldt, maar bijvoorbeeld een virus op een computer of website van iemand anders probeert te krijgen en dan aan de eigenaar aanbiedt het virus tegen betaling te verwijderen. Ook is het strafbaar als je kind een computersysteem of website aanpast of informatie doorverkoopt. Als je kind het lek niet meldt, is de kans groot dat de politie via een aangifte of een lopend onderzoek alsnog bij je kind uitkomt. Het is altijd beter om deze situatie voor te zijn. 

  Je hoeft niet te kunnen programmeren om in te breken in een computer of systeem van iemand anders. Ook als je achter inloggegevens van iemand anders komt door er een notitie over te vinden of door mee te kijken terwijl iemand inlogt, en daarmee inlogt om bijvoorbeeld bestanden te downloaden van die persoon, is dit strafbaar.

  Kijk met je kind of leerling ook op de website vraaghetdepolitie.nl*, de officiële jongerenwebsite van de politie over onder meer internet*. Ook is het mogelijk om vragen in te sturen. Wie direct antwoord wil, kan op dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur chatten* met politieprofessionals. Dat kan zowel in een groep als privé.

  Computervredebreuk
  De juridische term voor strafbaar hacken is computervredebreuk. Computervredebreuk is in Nederland strafbaar gesteld in artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht. Het wetboek omschrijft computervredebreuk als 'opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan'. Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven:

  a. door het doorbreken van een beveiliging,
  b. door een technische ingreep,
  c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of
  d. door het aannemen van een valse hoedanigheid.

  Mogelijke straffen
  Je kunt voor computervredebreuk een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen of een boete van maximaal € 20.500. Als je de gegevens van een ander verandert, opslaat of overneemt op je eigen computer, kun je zelfs 4 jaar gevangenisstraf krijgen. Afhankelijk van je leeftijd, wat je precies gedaan hebt en je persoonlijke omstandigheden kun je ook alleen een leer- of taakstraf of een waarschuwingsgesprek met de politie krijgen. Meestal krijg je wel een aantekening op je strafblad. Dit betekent dat je in sommige gevallen geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunt krijgen. Deze heb je nodig voor sommige banen of vrijwilligerswerk.

  Voorkom dus dat je kind of leerling strafbare feiten pleegt door op tijd in te grijpen als hij of zij hackt.

   

  *Door op de links met een sterretje te klikken, word je naar een externe website gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.