SluitenZoeken sluiten

Aanbieden cyberspiekbriefjes aan de Kamercommissie Digitale Zaken

14-06-2022

Den Haag, 14 mei 2022

Vandaag heeft Jeroen Gaiser (initiatiefnemer cyberspiekbriefjes) samen met Marjolijn Bonthuis (programmadirecteur Digitale Veiligheid en Vertrouwen bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving) de cyberspiekbriefjes die op Veiliginternetten.nl staan, aangeboden aan de Kamercommissie Digitale Zaken.

De commissie heeft een belangrijke taak om de volksvertegenwoordiging te verstevigen in de toenemende digitalisering van onze samenleving. Een belangrijk aspect van digitalisering is dat dit ook veilig gebeurt; cybersecure. Cybersecurity waarborgt dat deze digitalisering niet ten koste gaat van de weerbaarheid en stabiliteit van onze samenleving.

Het belang van cybersecurity wordt ook door vele experts op dit domein uitgebreid bediscussieerd op online gremia. Daarbij wordt regelmatig benadrukt dat ‘de politiek’ een belangrijke taak heeft, maar werd ook geconstateerd dat men kennis mist. Hierbij vroeg Jeroen Gaiser zich af wat zij als experts doen om politici hierin te ondersteunen. Vanuit deze gedachte is de cyberspiekbrief geboren.

De commissie heeft een zeer belangrijke taak in de ogen van cyberexperts. De commissieleden staan hierin niet alleen. Er staat een grote en zeer kundige community van experts klaar om deze commissie te ondersteunen in deze taak, onder andere met deze cyberspiekbriefjes.

"Spieken mag. Wat fijn!" Aldus Roelien Kamminga.

Roelien Kamminga - voorzitter Kamercommissie Digitale Zaken - ontvangt cyberspiekbriefjes van Jeroen Gaiser

Waarom een spiekbriefje?

De kennis over cybersecurity hoeft niet perfect paraat te zijn, maar het moet wel iemand in staat stellen snel even de belangrijkste punten scherp te krijgen. Het cyberspiekbriefje is kort, bondig en in de juiste taal. Het spiekbriefje is erbij te pakken als het nodig is. Het is snel te scannen en bevat het juiste detailniveau zonder in jargon te verzanden.

https://veiliginternetten.nl/cyberspiekbriefjes/