SluitenZoeken sluiten

Partnerbijeenkomst Alert Online

30-04-2021

Partnerbijeenkomst Alert Online

Op 22 april vond de eerste partnerbijeenkomst voor het Alert Online netwerk plaats. 

Doel van deze partnerbijeenkomst was met partners actief en interactief nadenken over de cybersecuritymaand. Ook hebben we de ruimte genomen om belangrijke thema's, ideeën maar ook al concrete activiteiten te delen.

Hoe kan Alert Online de partners ondersteunen in 2021

Belangrijke vraag was: “Hoe kan Alert Online in 2021 ondersteunen, actief, met middelen of door partners te verbinden?”  Met behulp van Mentimeter werd een inventarisatie gedaan naar de thema's die leven in het netwerk. In het oog springen de onderwerpen: oefenen & testen, hybridewerken/ thuiswerken, daderpreventie, ketenweerbaarheid, voorkomen van phishing met afgeleiden als social engineering en ransomwarebescherming. Wat opvalt is de diversiteit aan onderwerpen. Dat voor de aanpak van cyberveiligheid niet één oplossing bestaat, onderschrijven eigenlijk alle partners. Maar ook dat er een blijvende behoefte is aan voorlichting en bewustzijn, vooral het krijgen van handelingsperspectief met handvatten om gedrag daadwerkelijk te kunnen veranderen.

Om vanuit Alert Online de juiste tools en middelen in te zetten, stelden we de vraag aan de partners naar welke ondersteuning of partners men op zoek is en wat organisaties zelf inbrengen. Antwoord: Een centrale agenda, verbinden van activiteiten, zichtbaarheid, en kennisdelen. Maar ook de behoefte aan wetenschappelijke ondersteuning en praktische handvatten en producten zoals communicatiemiddelen, posters, games. 

Gedurende de komende maanden zal op de toolkitpagina van Alert Online allerlei promotiemateriaal beschikbaar gesteld worden. Op de website van Alert Online komt een centrale agenda met alle activiteiten die partners van Alert Online in de cybersecuritymaand gaan organiseren. Je activiteit kan je via deze link* aanmelden.

Meer over dit onderwerp