Toolkit Alert Online

Over deze toolkit

Deze toolkit is voor alle partners van Alert Online en biedt een aantal communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden om via de eigen kanalen te informeren over de Cybersecuritymaand. De toolkit bestaat uit: Alert Online logo's, video's, banners en het Cybersecurityonderzoek Veilig online.
SluitenZoeken sluiten

Campagne Woensdag Ongehacktdag

Op Woensdag Ongehacktdag wordt elke woensdag aandacht gegeven aan cybersecure gedrag. Dit varieert van opvallende campagnevideo's, bewustwording cases in de vorm van sliders tot korte praktische tips. Op veiliginternetten.nl kun je voor het thema inloggen in twee stappen voor meerdere apps en accounts uitgewerkte stappenplannen vinden.

De campagne is een initiatief van Alert Online (partnernetwerk gericht op cyberweerbaarheid) en Veiliginternetten.nl (online platform met tips, tricks en stap voor stap uitleg over veilig internetten) en is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tips voor je digitale veiligheid tijdens de zomer

Tijdens de partnerbijeenkomst van Alert Online kwam vanuit KPN het initiatief om een flyer te ontwikkelen voor medewerkers met tips voor je digitale veiligheid tijdens de zomermaanden. KPN bood aan om deze te delen in een formaat dat iedereen kan aanpassen aan eigen huisstijl en met eigen logo. Met een aantal partners is naar de juiste boodschap en formulering gekeken. Het resultaat is een echt Alert Online product geworden.

Hieronder vind je de flyer in verschillende ontwerpen.

Flyer in huisstijl Alert Online

Vakantie-quiz

Zomerflyer in een .ai bestand

Wil je de flyer in je eigen huisstijl opmaken? Stuur ons dan een verzoek dan ontvang je van ons een wetransfer link met de open bestanden.

Stuur mij het .ai bestand van de Zomerflyer

Logo alert online transparant[3].png

Zomerflyer Alert Online

De versie van Alert Online mag gedeeld worden door alle partners van Alert Online

Onderzoek naar de beleving van de digitale veiligheid in Nederland

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Digitale Economie, wordt ieder jaar een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de digitale veiligheid in Nederland. Bekijk hieronder de onderzoeksresultaten uit 2021 en 2020. Tijdens de kick-off op 3 oktober zijn de onderzoeksresultaten uit 2022 gedeeld.

Cybersecurity onderzoek Alert Online

Icoon Onderzoek

Cybersecurity onderzoek Alert Online 2022

De kennis over online risico’s wordt vergelijkbaar ingeschat als in 2021 en 2020. Bijna driekwart van de Nederlanders vindt de eigen kennis redelijk tot goed. blijft de meest ervaren vorm van cybercrime. Een derde (32%) had hier zelf wel eens mee te maken. Net als in 2021 completeren hulpvraagfraude (13%) en (11%) de top drie. Hacking (11%) volgt kort daar achter. Hulpvraagfraude (13%) en hacking (11%) noemt men vaker dan vorig jaar. Deze zelfde vier vormen worden ook het meest genoemd op de vraag waar men mee te maken denkt te kúnnen krijgen.

Iconen - _Alert Online - Feedback.png

Veilig Online 2021

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders over de gehele linie zich meer zorgen maken over hun online veiligheid dan vorig jaar. Een deel geeft zelfs aan dat de zorgen tijdens corona zijn toegenomen. Ook geven zij zichzelf gemiddeld een lager rapportcijfer dan voorgaand jaar als het gaat om het omgaan met online risico’s en daarmee ook het nemen van maatregelen.   

Iconen - _Alert Online - Feedback.png

Veilig Online 2020

De mate waarin Nederlanders ‘veilig online’ zijn, is op hoofdlijnen onveranderd in vergelijking met de voorgaande jaren. Op de volgende pagina’s zullen we dieper ingaan op de kennis van online risico’s, de houding en zorgen ten aanzien van het online domein en hoe het met het online gedrag is gesteld anno 2020.

Video's Alert Online

Wil je je relaties aanmoedigen om ook partner van Alert Online te worden? Of wil je gebruik maken van de tips over veilige wifi, phishing en gebruik van een virusscanner? Onderstaande video's kan je via de downloadbutton downloaden en gebruiken op je website, social media kanalen of in je nieuwsbrief.

Video's

Iconen - _Alert Online - Download.png

Virusscanner

Wees alert online en update je virusscanner

Iconen - _Alert Online - Download.png

Phising

Hoe alert ben jij op phishing?

Iconen - _Alert Online - Download.png

WiFi

Veilige WiFi

Iconen - _Alert Online - Download.png

Word partner van Alert Online

Oproep om je aan te melden als partner

Quizzen

Iconen - _Alert Online - Feedback.png

Pubquiz Alert Online

Ben je op zoek naar een manier om op een ontspannen, leuke en interactieve manier veiligheidstopics bespreekbaar te maken in jouw organisatie of team? Alert Online biedt een kant-en-klare pubquiz aan. Zo geven wij jullie de mogelijkheid om een “serieus” onderwerp op een speelse manier te brengen. Al meer dan 100 organisaties gingen je voor! Meld je aan via de button en ontvang materiaal om de pubquiz zelf te kunnen spelen.

Iconen - _Alert Online - Feedback.png

Is het echt of nep?

Is dit bericht echt of nep? Test je kennis in de quiz. Deze quiz is niet te downloaden. Je kan ernaar verwijzen via de volgende link:

https://veiliginternetten.nl/quiztool/alert-online-echt-nep-quiz/

Iconen - _Alert Online - Apps.png

Test je cyberskills

Test je cyberskills in de quiz. Deze quiz is niet te downloaden. Je kan ernaar verwijzen via de volgende link: https://veiliginternetten.nl/quiztool/ao-quiz/

Cyberspiekbriefjes

Cybersecurity is een breed begrip en lijkt soms ook heel ingewikkeld. Een cyberspiekbriefje kan helpen. De Alert Online cyberspiekbriefjes geven in één oogopslag uitleg voor die momenten dat je de kennis nodig hebt.

Ga naar de cyberspiekbriefjes.

Posters cyberspiekbriefjes

Iconen - _Alert Online - Phishing.png

PHISHING poster

Print de cyberspiekbriefjes posters en hang ze op in de kantine of het toilet! Zo is de kennis van alle collega's weer up-to-date.

Alert Online_Iconen_Social Engeneering

SOCIAL ENGINEERING poster

Print de cyberspiekbriefjes posters en hang ze op in de kantine of het toilet! Zo is de kennis van alle collega's weer up-to-date.

Alert Online_Iconen_Social Engeneering

FACTUURFRAUDE poster

Print de cyberspiekbriefjes posters en hang ze op in de kantine of het toilet! Zo is de kennis van alle collega's weer up-to-date.

Alert Online_Iconen_Social Engeneering

BRING YOUR OWN DEVICE poster

Print de cyberspiekbriefjes posters en hang ze op in de kantine of het toilet! Zo is de kennis van alle collega's weer up-to-date.

Alert Online_Iconen_Social Engeneering

RANSOMWARE poster

Print de cyberspiekbriefjes posters en hang ze op in de kantine of het toilet! Zo is de kennis van alle collega's weer up-to-date.

Logo's Alert Online

Iconen - _Alert Online - Download.png

Logo Alert Online

Logo Alert Online .eps

Iconen - _Alert Online - Download.png

Logo Alert Online

Logo Alert Online .png

Iconen - _Alert Online - Download.png

Logo Alert Online

Logo Alert Online.jpg

Iconen - _Alert Online - Download.png

Logo Alert Online aan de slag

Alert Online aan de slag.png

Logo Alert Online

We nodigen de partners van Alert Online van harte uit om het logo van Alert Online te gebruiken Dit mag onder onderstaande voorwaarden. Een organisatie die het logo gebruikt:

  • Onderneemt in het kader van Alert Online een activiteit om bewust online veilig gedrag te stimuleren. Dat kan zijn een (online) bijeenkomst of bijvoorbeeld een communicatie-activiteit richting werknemers, partners, klanten en/of andere stakeholders.
  • Zorgt dat deze activiteit bekend is bij het team Alert Online, een activiteit aanmelden kan hier.
  • Gebruikt het logo niet om diensten en/of producten te verkopen. Het logo is geen keurmerk en niet bedoeld voor commerciële doeleinden (als onderdeel van een marketingstrategie).

Partners mogen naast het logo van Alert Online hun eigen organisatielogo gebruiken.

Banners Alert Online

Iconen - _Alert Online - Download.png

Alert Online: Aan de slag!

Banner met de tekst: Aan de slag!

Iconen - _Alert Online - Download.png

Europese maand van de Cyberveiligheid

Banner met de tekst: Europese maand van de Cyberveiligheid

Iconen - _Alert Online - Download.png

Cybersecuritymaand

Banner met de tekst: Cybersecuritymaand

Over Alert Online

Alert Online vraagt, samen met haar partners, aandacht voor de Cybersecuritymaand oktober. Dit maakt Alert Online een partnernetwerk waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen aandacht vragen met als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. 

Dit jaar is het thema van Alert Online 'Aan de slag!'. In dit thema zit de ambitie om naast het vergroten van cyberbewustwording een stapje verder te gaan. We moedigen onze partners aan om nog steeds gebruik te maken van de toolkit en Alert Online aan de slag te blijven!

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving faciliteert en organiseert Alert Online 2022 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in nauwe samenspraak met Veiliginternetten.nl en het Digital Trust Center.

Naar de homepage van Alert Online