Wat kan en moet school doen tegen online pesten?

Online pesten komt veel voor: 8% van de jongeren wordt gepest op internet (bron: CBS). En vaak is de pestkop een bekende, bijvoorbeeld iemand uit de klas, want 66% van de slachtoffers tussen de 15 en 25 jaar van cyberpesten, kent de dader (bron: CBS). De gevolgen van online pesten zijn voor slachtoffers vaak ernstig en kunnen bovendien negatieve gevolgen hebben voor de naam en het imago van de school. Redenen genoeg om als schoolleiders en onderwijsprofessionals verantwoord om te gaan met online pesten en om maatregelen te nemen om ongewenst gedrag online te voorkomen. Scholen zijn ook verplicht om online pesten tegen te gaan.

Antwoord:

print

 • Tips voor scholen bij online pesten

  • Gebruik een anti-pestprogramma
   Scholen moeten sinds 1 augustus 2015 verplicht een anti-pestprogramma hebben en gebruiken. Ook moet er dan op iedere school een anti-pestcoördinator komen aanspreekpunt is voor leerlingen, ouders en de school en adviseur van het schoolbestuur van het anti-pestbeleid. Dit is iemand anders dan de vertrouwenspersoon. Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut staat een overzicht van een aantal anti-pestprogramma’s* die je als voorbeeld kunt gebruiken bij het opstellen van een protocol voor jouw school. De Commissie Anti-pestprogramma’s heeft  een aantal criteria bepaald waaraan een anti-pestprogramma moet voldoen*. 
  • Installeer Meldknop.nl op schoolcomputers
   Speciaal voor scholen, bibliotheken en andere locaties waar jongeren van computers gebruik maken, is er een applicatie ontwikkeld. Hiermee wordt Meldknop.nl als browserbutton in de internetbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox of Safari) van de computer gezet. Met één druk op de knop komen jongeren die gebruik maken van deze computer op Meldknop.nl en vinden zij direct hun weg naar hulp in vervelende situaties. De browserbutton van Meldknop.nl is eenvoudig te downloaden via www.meldknop.nl* en te installeren op computers die Windows of Mac OSX gebruiken.
  • Maak gebruik van bestaande lespakketten
   Er is heel veel materiaal beschikbaar voor in de klas om kinderen les te geven in mediawijsheid.
  • Gebruik het Veiligheidscentrum van Facebook
   In het Veiligheidscentrum van Facebook* vind je het Centrum ter preventie van pesten voor tieners, ouders en onderwijzers die informatie zoeken om pesten te voorkomen en/of bespreekbaar te maken. Je vindt er onder andere video’s met uitleg over de middelen die Facebook heeft ontwikkeld en veel tips en suggesties voor veilig en verantwoord delen. Facebook heeft dit ontwikkeld samen met het Yale Center for Emotional Intelligence in 2013 en heeft dit met bijna 60 partners wereldwijd toegankelijk gemaakt.
  • Organiseer een theateravond
   Bijvoorbeeld van theatergroep PlayBack* of Theater A la Carte*. 
  • Meer informatie
   Kijk eens op sites zoals Schoolenveiligheid.nl*, Mediaopvoeding.nl*, Mijnkindonline.nl* en Mediawijsheid.nl*, en lees het Rapport_Verstrikt_in_het_net.pdf met ervaringen van professionals met jongeren en online problemen.


  *Door op de links te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad