Alert Online

Aan de slag!

Alert Online richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, op het vergroten van kennis over online veiligheid en op het stimuleren van cybersecure gedrag. Met name tijdens de cybersecuritymaand zetten partijen zich in om deze doelen na te streven. Jij doet toch ook mee?
Meld je aan als partner*

Aan de slag!

Dit jaar heeft Alert Online als thema: Aan de slag! In dit thema zit de ambitie om naast het vergroten van cyberbewustwording een stapje verder te gaan. We gaan daadwerkelijk aan de slag.

'Aan de slag!' is de overkoepelende boodschap die aansluit op de onderwerpen die naar voren kwamen bij de partnerbijeenkomst op 22 april. Het kan worden toegepast op de verschillende onderwerpen die worden uitgedragen tijdens de cybersecurity maand: 

 • Alert online, hybride werkend aan de slag! 
 • Alert online, in de keten aan de slag! 
 • Alert Online, aan de slag tegen social engineering!   

Help jij je achterban om alert online te zijn? Meld je activiteit aan voor de Cybersecuritymaand.*

Alert Online Partnerbijeenkomst op 9 september (online)

Op 9 september wordt de tweede partnerbijeenkomst van Alert Online georganiseerd. Na de enthousiaste reacties en ideeën op de partnerbijeenkomst van 22 april jl. zijn wij erg benieuwd naar de vorderingen van verschillende initiatieven en activiteiten. Ben je nog op zoek naar samenwerking, wil je je idee delen met de partners of wil je wel meedoen met Alert Online, maar heb je nog geen inspiratie voor een activiteit? Doe dan mee op 9 september!

 • donderdag 9 september 2021
 • 14.00 uur tot 15.30 uur
 • Online

Meld je hier* aan voor de partnerbijeenkomst van 9 september.

Oktober is cybersecuritymaand

In de maand oktober vraagt Alert Online aandacht voor cybersecurity. De kracht van Alert Online is dat we dit samen doen met partners. Alle partners van Alert Online worden opgeroepen om onder de vlag van Alert Online evenementen, trainingen of oefeningen te organiseren en zo cybersecurity onder de aandacht te brengen van hun medewerkers, klanten en hun directe omgeving.

Als partner van Alert Online:

 • krijg je een vermelding op onze website;
 • krijg je toegang tot onze toolkit met onder andere banners, posters en video’s;
 • word je uitgenodigd voor diverse netwerkbijeenkomsten gedurende het jaar;
 • leer je hoe andere organisaties met het onderwerp aan de slag gaan;
 • ben je van harte welkom tijdens de kick-off van de campagneweken in oktober;
 • draag je bij aan de bewustwording van cybersecure gedrag en draag je het belang hiervan uit;
 • en maak je Nederland online veiliger!

Word partner van Alert Online!*

Tips voor veilig thuiswerken

Cybersecurity onderzoek Veilig Online

Elk jaar wordt in opdracht van Alert Online een onderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in het huidige niveau van bewustzijn over cybersecurity in Nederland.

Het bewustzijnsonderzoek legt kennis, houding en gedrag op het gebied van cybersecurity bloot. Ook worden de informatiebehoeften op het gebied van cybersecurity in kaart gebracht.

In oktober 2021 presenteren we de resultaten van het onderzoek over 2021.

Bekijk het onderzoek van 2020

Belangrijk om te weten wanneer je alert online wilt zijn

Video's Alert Online

In deze video's vind je meer informatie en tips over cybersecurity. Je mag deze video's gebruiken op je eigen kanalen. Ze zijn te downloaden via de toolkit van Alert Online.

Meld je aan als partner voor Alert Online

Lees meer

Hoe alert ben jij op phishing?

Lees meer

Wees Alert online - update je virusscanner

Lees meer

Veilige Wifi

Lees meer

Meld je aan als partner voor Alert Online

Lees meer

Hoe alert ben jij op phishing?

Lees meer

Wees Alert online - update je virusscanner

Lees meer

Veilige Wifi

Lees meer

*Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.

Alert Online is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Alert Online is een partnernetwerk dat zich vooral tijdens de European Cyber Security Month (oktober) richt op de cybersecurity van bedrijven, overheden en burgers in Nederland.

Campagnetoolkit

Alert Online is een initiatief van:

Kennispartners: