Alert Online

Allemaal veilig digitaal

De campagne Alert Online, richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, op het vergroten van kennis over online veiligheid en op het stimuleren van cybersecure gedrag. Met name tijdens de cybersecuritymaand zetten partijen zich in om deze doelen na te streven. Jij doet toch ook mee?
Meld je aan als partner*

Oktober is Cybersecuritymaand

In de maand oktober vraagt de campagne Alert Online aandacht voor cybersecurity. De kracht van de campagne is dat dit gebeurt met partners. Alle partners van Alert Online worden opgeroepen om onder de vlag van Alert Online evenementen, trainingen of oefeningen te organiseren en zo cybersecurity onder de aandacht te brengen van hun medewerkers, klanten en hun directe omgeving.

Tips voor veilig thuiswerken

Cybersecurity onderzoek Veilig Online

Elk jaar wordt in opdracht van Alert Online een onderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in het huidige niveau van cybersecurity bewustzijn in Nederland.

Het bewustzijnsonderzoek legt kennis, houding en gedrag op het gebied van cybersecurity bloot, maar ook de informatiebehoeften op dit gebied en de verschillen tussen doelgroepen en in de tijd. 

Bekijk het onderzoek van 2020

Belangrijk om te weten wanneer je alert online wilt zijn

Meld je aan als partner voor Alert Online

Lees meer

Hoe alert ben jij op phishing?

Lees meer

Wees Alert online- update je virusscanner

Lees meer

Veilige Wifi

Lees meer

Meld je aan als partner voor Alert Online

Lees meer

Hoe alert ben jij op phishing?

Lees meer

Wees Alert online- update je virusscanner

Lees meer

Veilige Wifi

Lees meer

Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.

Alert Online is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Alert Online is een jaarlijkse campagne tijdens de European Cyber Security Month (oktober) en richt zich op de cybersecurity van bedrijven, overheden en burgers in Nederland.

Campagnetoolkit

Alert Online is een initiatief van:

Kennispartners: