Alert Online

Aan de slag!

Alert Online richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, op het vergroten van kennis over online veiligheid en op het stimuleren van cybersecure gedrag. Met name tijdens de cybersecuritymaand zetten partijen zich in om deze doelen na te streven. Jij doet toch ook mee?
Dit doen onze partners tijdens Alert Online

Oktober is cybersecuritymaand

In de maand oktober vraagt Alert Online aandacht voor cybersecurity. De kracht van Alert Online is dat we dit samen doen met partners. Alle partners van Alert Online worden opgeroepen om onder de vlag van Alert Online evenementen, trainingen of oefeningen te organiseren en zo cybersecurity onder de aandacht te brengen van hun medewerkers, klanten en hun directe omgeving.

Cybersecuritymaand 2021 - We zijn begonnen

Iconen - _Alert Online - Resultaat.png

Cybersecurity onderzoek Veilig Online 2021

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Digitale Economie, wordt ieder jaar een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de digitale veiligheid in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders over de gehele linie zich meer zorgen maken over hun online veiligheid dan vorig jaar. Een deel geeft zelfs aan dat de zorgen tijdens corona zijn toegenomen. Ook geven zij zichzelf gemiddeld een lager rapportcijfer dan voorgaand jaar als het gaat om het omgaan met online risico’s en daarmee ook het nemen van maatregelen.  

Lees de onderzoeksresultaten van het Cybersecurity onderzoek Veilig Online 2021 Lees de onderzoeksresultaten in het deelrapport Overheid Lees de onderzoeksresultaten in het deelrapport bedrijfsleven Download de rapporten in de toolkit
Iconen - _Alert Online - Resultaat.png

Meld je activiteit aan!

Dit jaar heeft Alert Online als thema: Aan de slag! In dit thema zit de ambitie om naast het vergroten van cyberbewustwording een stapje verder te gaan. We gaan daadwerkelijk aan de slag.

'Aan de slag!' is de overkoepelende boodschap die aansluit op de onderwerpen die naar voren kwamen bij de partnerbijeenkomst op 22 april. Het kan worden toegepast op de verschillende onderwerpen die worden uitgedragen tijdens de cybersecurity maand: 

Alert online, hybride werkend aan de slag! 
Alert online, in de keten aan de slag! 
Alert Online, aan de slag tegen social engineering!   

Help jij je achterban om alert online te zijn?

Meld je activiteit aan voor de Cybersecuritymaand!*
Iconen - _Alert Online - Resultaat.png

Activiteitenkalender Cybersecuritymaand

Oktober is de Europese Cybersecuritymaand. In deze periode organiseren partners activiteiten onder de vlag van Alert Online. Zo brengen we cybersecurity onder de aandacht van medewerkers, klanten en hun directe omgeving. Alle activiteiten zijn te vinden in deze agenda. Onderneem jij ook een activiteit in het kader van Alert Online in de Cybersecuritymaand?

Wat organiseren onze partners in de cybersecuritymaand?

Alert Online Kick-Off met Masterclass Gedragsverandering & Cybersecurity

Maandag 4 oktober gaf Alert Online, onder leiding van ECP’er Marjolijn Bonthuis, de officiële aftrap van de cybersecuritymaand! 250 online kijkers en 30 partners op locatie leerden tijdens de Masterclass van Klaas Dijkhoff en Tom de Bruyne (SUE & The Alchemists) alles over de invloed van het brein op het gedrag van mensen. Daarnaast gaven zij concrete tips om gedrag daadwerkelijk te veranderen. De Masterclass* is terug te kijken op elk gewenst moment!

Zo ben je alert online

Logo alert online transparant[3].png

Alert online aan de slag

Alert Online richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid en op het stimuleren van cybersecure gedrag. Op deze pagina zijn handige tips te vinden om daadwerkelijk online veilig aan de slag te gaan!

Tips om Alert Online te zijn
Logo alert online transparant[3].png

Word partner van Alert Online

Partners van Alert Online dragen bij aan de bewustwording van cybersecure gedrag en dragen het belang hiervan uit. Met alle partners van Alert Online samen maken we Nederland online veiliger.

Meld je aan als partner!* Wie zijn er partner van Alert Online
Logo alert online transparant[3].png

Toolkit

Deze toolkit is voor alle partners van Alert Online en biedt een aantal communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden om via de eigen kanalen te informeren over de Cybersecuritymaand.

Naar de toolkit

Als partner van Alert Online:

  • krijg je een vermelding op onze website;
  • krijg je toegang tot onze toolkit met onder andere banners, posters en video’s;
  • word je uitgenodigd voor diverse netwerkbijeenkomsten gedurende het jaar;
  • leer je hoe andere organisaties met het onderwerp aan de slag gaan;
  • ben je van harte welkom tijdens de kick-off van de campagneweken in oktober;
  • draag je bij aan de bewustwording van cybersecure gedrag en draag je het belang hiervan uit;
  • en maak je Nederland online veiliger!

Word partner van Alert Online!*

*Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.

Alert Online is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Alert Online is een partnernetwerk dat zich vooral tijdens de European Cyber Security Month (oktober) richt op de cybersecurity van bedrijven, overheden en burgers in Nederland.

Campagnetoolkit

Alert Online is een initiatief van:

Kennispartners: