Aangifte cybercrime kan voortaan online

05-02-2020

Sinds 4 februari 2020 is het mogelijk om online aangifte te doen van cybercrime bij de politie.

De Politie ziet het aantal cybercrime-delicten de laatste jaren alleen maar stijgen. Tegelijkertijd merkt de politie ook dat mensen die te maken krijgen met cybercrime hiervan vaak geen melding of aangifte doen. Dit komt enerzijds omdat mensen vaak niet weten dat het is strafbaar is. Anderzijds denken mensen dat de politie er toch niets mee kan. Daarom wordt er vaak geen melding of aangifte gedaan. Daarnaast speelt schaamte een rol. Om de drempel te verlagen is het nu mogelijk om via internet aangifte te doen. 

Het is van groot belang dat mensen wél aangifte doen cybercrime; elke aangifte is een puzzelstukje in een groter geheel. Soms is daadwerkelijke opsporing van daders niet mogelijk omdat zij vanuit het buitenland opereren. Toch kan informatie uit aangiftes ervoor zorgen dat de politie – samen met andere organisaties – andere acties kan doen. Zoals telefoonnummers en bankrekeningnummers blokkeren en websites offline halen. Op deze manier probeert de politie de criminelen te ontmoedigen. Ook geven aangiftes inzicht in ontwikkelingen in werkwijzen van criminelen en kan de politie waarschuwen door preventieboodschappen te verspreiden. 

Met de mogelijkheid om online aangifte te doen wil de politie tegemoetkomen aan de wens van. burgers om ook op een andere manier met de politie in contact te komen dan alleen persoonlijk op het bureau of via de telefoon. 

 Ben je slachtoffer van gijzelingssoftware (ransomware) of helpdeskfraude? Dan kan je vanaf nu dus aangifte doen via www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Via internetaangifte komt je aangifte terecht bij de juiste politiemedewerker. Deze medewerker gaat met de informatie aan de slag en bekijkt welke vervolgstappen en genomen kunnen worden.

Natuurlijk blijft de mogelijkheid om via 0900 – 8844 een afspraak te maken voor een aangifte op het bureau of een telefonische melding te doen. 

Meer over dit onderwerp