SluitenZoeken sluiten

Cyberweerbericht april 2021

20-04-2021

Cyberweerbericht april 2021

Welke vorm van cybercrime komt momenteel veel voor? Waar moet je deze maand extra voor oppassen? In ons maandelijkse cyberweerbericht brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Schade door Fraude

De Fraudehelpdesk bracht de schadebedragen door fraude voor ons in kaart:

  • Beleggingsfraude:  1.147.043,-
  • Datingfraude: 191.762,-
  • Online aan- en verkoop: 64.158,-
  • (WhatsApp)Hulpvraagfraude: 49.615,-

De bedragen die omgaan in beleggingsfraude en datingfraude zijn enorm. De Fraudehelpdesk voert dit jaar een bewustwordingscampagne voor deze twee onderwerpen.

Het aantal meldingen van fraude rond de online aan- en verkoop van goederen is fors gestegen. In de eerste maanden van 2021 meldden zich bij de Fraudehelpdesk al bijna evenveel gedupeerden als in heel 2019. De stijging van oplichting bij online winkelen was vorig jaar al zichtbaar: in 2020 was het aantal meldingen twee keer zo hoog als in 2019. Als deze ontwikkeling zich doorzet, is ook het aantal gedupeerden in 2021 ongeveer twee keer zo hoog als in 2020. De geschatte schade voor 2021 is ruim 1 miljoen euro.

Hulpvraagfraude

Hulpvraagfraude wordt ook wel WhatsAppfraude of vriend-in-nood-fraude genoemd. De werkwijze is bekend. Een zogenaamde bekende stuurt een tekstbericht – meestal via WhatsApp – met de mededeling dat hij of zijn een nieuwe telefoon heeft. Snel daarna komt de vraag om het helpen bij een betaling die snel gedaan moet worden. Er zijn veel campagnes om mensen hier bewust van te maken. Momenteel voert de overheid met convenantpartners campagne om senioren hiervoor te waarschuwen.

Facebooklek

Tijdens de paasdagen werd een bestand met de gegevens van 5,4 miljoen Nederlandse Facebookgebruikers (530 miljoen wereldwijd) gratis op een hackersforum aangeboden. Van deze database is al sinds 2019 bekend dat deze bestaat en in handen is van hackers. Met het datalek zijn overigens geen wachtwoorden buit gemaakt, maar wel de namen en telefoonnummers van deze Facebookgebruikers. De verwachting is dat met deze gegevens hulpvraagfraude en phishing behoorlijk zal toenemen. Wil je checken of jouw gegevens in de database staan? In dit nieuwsbericht vind je meer informatie.

Geldezels

De Politie meldt dat er sinds vorig jaar landelijk gemiddeld 100 aangiftes van hulpvraagfraude per dag zijn. Bij vrijwel elk incident van hulpvraagfraude, of vriend-in-nood-fraude is een geldezel betrokken. In de regio Rotterdam heeft de politie alleen al op het gebied van hulpvraagfraude 900 geldezels in kaart gebracht. Omdat men zich daar realiseert dat alleen het oppakken van geldezels onvoldoende is, is daar een traject gestart met Politie, OM, Reclassering en Humanitas om te zorgen dat geldezels niet verder afzakken in de criminaliteit.In dit bericht van de politie* vind je meer informatie hierover.

Meer schade door de stijging cybercrime

Om het maatschappelijke probleem van fraude en oplichting verder aan te pakken vinden banken het belangrijk dat er naast preventie werk wordt gemaakt van de opsporing en vervolging van de daders. Zo vinden banken het wenselijk dat het voor politie, banken en de telecomsector makkelijker wordt om informatie over daders met elkaar uit te wisselen. De cijfers over 2020 laten nog eens zien hoe urgent zo’n aanpak is. In het bericht Grote schade door stijging cybercriminaliteit lees je hier meer over.

*Door op de links te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.