SluitenZoeken sluiten

Vergoedt de bank de financiële schade van factuur- en CEO-fraude?

Nee, de bank vergoedt deze schade niet. Ook een verzekeraar zal dit doorgaans niet vergoeden. Je hebt immers zelf de betaling uitgevoerd naar het rekeningnummer van de cybercrimineel en deze ondertekend als zijnde correct.

Antwoord:

 • print

  Aangifte doen van factuur- en CEO-fraude

  Aangifte doen van het criminele feit (of feiten) bij de politie is van groot belang. De politie maakt een proces-verbaal op. De beslissing of daarna ook daadwerkelijk vervolging wordt ingesteld ligt bij het Openbaar Ministerie (OM). Aangifte doen van deze vorm van criminaliteit kan bij elk politiebureau. Meld de fraude ook bij jouw bank, zodat de banken deze de informatie kunnen gebruiken bij de monitoring en detectie van toekomstige pogingen tot fraude.

  Waarom is aangifte doen van belang?
  Succesvol onderzoek doen naar daders begint met informatie van aangiftes. Daarbij is het van belang dat gegevens die herleidbaar zijn tot de criminele feiten ongewijzigd worden toegevoegd aan de aangifte (bijvoorbeeld de valse factuur, al dan niet digitaal). De aangiftes geven inzicht in de wijze van handelen van de crimineel of organisatie van criminelen. Als elk benadeeld bedrijf aangifte doet wordt meer informatie verzameld en gecombineerd. Hoe meer informatie, hoe groter de kans dat op basis daarvan succesvol onderzoek kan worden gedaan naar de daders.

  Aangifte doen is ook van belang voor het herkennen van nieuwe vormen van factuurfraude. De informatie uit de aangifte kan leiden tot aanpassingen in beveiligingssoftware, antivirusprogramma’s en in updates van systemen. Dit maakt het voor alle MKB-bedrijven weer een stuk veiliger.

  Tot slot: de verzekeringsmaatschappij zal een kopie vragen van de aangifte (mits je verzekerd bent tegen cybercrime en je verzekeraar überhaupt iets van de schade vergoedt).

  Voorbereid aangifte doen!
  Vraag bij het maken van een afspraak om aangifte te doen altijd om de aanwezigheid van een digitaal rechercheur, dat helpt bij het formuleren van de aangifte en zorgt dat deze zo compleet mogelijk wordt opgenomen. Bij het opnemen van de aangifte zal om informatie worden gevraagd die gebaseerd is op de wettekst en dus op de elementen van het strafbare feit, zoals:

  • Betreft het een aangifte tegen een particulier of een bedrijf?
  • Zijn er beveiligingsmaatregelen genomen?
  • Wat is de geschatte schade (uren in geld, immateriële schade) en wat zijn de herstelkosten?
  • Is er al een verdachte bekend?

  Kijk op de pagina 'Aangifte of melding doen'* van Politie.nl voor meer informatie over hoe en waar je aangifte kunt doen. 

  Ten slotte; de bank zal dit type fraude niet vergoeden en de ontstane schade wordt doorgaans ook niet door jouw verzekeraar vergoed. Je hebt immers zelf de betaling uitgevoerd naar het rekeningnummer van de crimineel en deze ondertekend als zijnde correct. Het is daarom ook in jouw eigen belang om preventieve maatregelen te treffen en bij een geslaagde fraudepoging zo snel mogelijk actie te ondernemen.

  Meld een valse e-mail bij je bank:

   En stuur valse e-mail door naar:

  Ook andere organisaties gebruiken dit format:

  *Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad